Trijn Jongman bij de SLOS: communicatie met mensen kan zoveel beter!

17 maart 2018

Trijn Jongman was zaterdag uitgenodigd bij de SLOS voor een debat met Theo Versteeg van D66. Ze waren het wonderlijk eens over sommige punten. Trijn gaf aan geschrokken te zijn van de wijze waarop het college van BGL, CDA, CPB en D66 de afgelopen 4 jaar communiceerde met de burgers. Ze gaf als voorbeelden het zonnepanelenveld dat zomaar na een dealtje met een projectontwikkelaar bij de Woldmeenthe zou verrijzen, zonder de inwoners van de wijk daarin te kennen (toenmalig wethouder Dedden van BGL moest met de staart tussen de benen terug), het gebrek aan gevoel waarmee toenmalig wethouder Wagterveld (CPB) en zijn opvolger Oosterveen (CPB afdeling Zuidwolde) omgingen met de inzamelaars van oud papier, de benadering van de stakende huishoudelijke hulpen (wethouder Frantzen, D66), het handelen van het college rond museum Olde Maathuus, de bestuurlijk onhandigheid kostte bijna hun uitbreiding ( de raad moest ingrijpen) etc. etc.  Versteeg bevestigde dat de “communicatie met de burger” (nota bene de hoogste doelstelling van het college van BGL etc.) afgelopen periode niet goed gegaan is en dat er een opgave ligt voor het volgend college. Juist!