Trijn Jongman op Vrouwendag: nog een lange weg te gaan naar gelijkwaardigheid en naar gelijke beloning

8 maart 2018

Trijn Jongman hield een spreekbeurt bij de Kringloopwinkel in het kader van Internationale Vrouwendag (8 maart):

“Internationale vrouwendag gaat over Gelijkwaardigheid.

Wat is dat volgens de encyclopedie: Iedere burger heeft hetzelfde recht en wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld!

Voor de PvdA is Nederland een land waarin iedereen gelijk is en iedere Nederlander de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontplooien.

Ik vind dat mensen zich er meer van bewust moeten worden dat wij allemaal mensen zijn. Wij zijn allemaal individuen, samengesmolten tot iets wat wij een ‘beschaafde samenleving’ noemen. Ik vind dat wij in deze zogenaamd beschaafde samenleving een stuk beschaafder moeten doen naar elkaar. Ook zou het geen kwaad kunnen om meer samen te gaan leven in plaats van langs elkaar. Iedereen kan leren van ieder ander individu op deze wereld. Wij moeten elkaar meer gaan respecteren. Iedereen heeft andere levenslessen die hij/ zij kan delen. Iedereen heeft zijn/ haar eigen visie op de wereld, de mensheid, goed en fout. Niemand is meer waard dan een ander.

Nog steeds zijn er groepen in Nederland die elementaire vrijheden ontberen. De PvdA strijdt voor de vrijheid en gelijkwaardigheid van alle mensen. Op dit moment is dat in Nederland nog steeds niet voor iedereen. Gelijke behandeling of emancipatie raakt immers iedereen: man, vrouw, gelovigen, niet-gelovigen, homo, biseksueel of transgender. Het is belangrijk dat de overheid actief steun geeft aan emancipatiebewegingen van groepen die zich vrij willen maken van onderdrukking.

We kennen allemaal de #metoo beweging . Onlangs stond ik op de markt met bitterballen en overkwam mij het ook. Een onbekende man vond het nodig om tegen mij te zeggen: poes zullen we samen een balletje eten? Vervolgens liep hij door en gaf mij een klap tegen mijn kont. Ik was compleet verrast en ontdaan. Want als ik die zelfde man een schop tegen zijn benen had gegeven was dat opgevallen en zijn tik tegen mijn kont niet. Het is nog steeds niet gelijkwaardig. Ook in Steenwijkerland is er nog genoeg te doen.

Ook zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in hoge functies Verdienen vrouwen nog steeds gemiddeld 16% minder dan mannen voor hetzelfde of soortgelijk werk.

En zijn er nog steeds minder dan 30 procent van leden van Raden van Bestuur, Toezicht en Commissarissen die bestaat uit vrouwen.

En daar is nog steeds Aktie voor nodig .

Twee dingen zijn belangrijk:

  1. een certificeringsysteem invoeren, waar nu een initiatief wet voor wordt ingediend door PvdA , Groenlinks, SP en 50plus: Daarmee worden organisaties verplicht aan te tonen dat zij gelijk loon voor gelijk werk geven. Vrouwen moeten zeker kunnen zijn dat zij hetzelfde loon krijgen voor hetzelfde werk als hun mannelijke collega’s.
  2. Educatie op scholen. Meer aandacht besteden aan seksuele weerbaarheid, veiligheid en diversiteit, iets wat nu in veel gezinnen én klassen vaak onvoldoende gebeurt. Ook universiteiten en hogescholen moeten hun verantwoordelijkheid nemen, te beginnen met de mens-, en dikwijls vrouw-, onterende incidenten bij ontgroeningen. Ze moeten een veilige omgeving creëren, waar misstanden daadwerkelijk gemeld worden.

Dat betekent ook in Steenwijkerland dat we nog een weg te gaan hebben!”