29 juni 2016

Trijn Jongman: “Nu fatsoenlijk werk in de zorg!”

Het college van BGL etc. is door gerechtelijke uitspraken nu gedwongen om alle toekenningen van huishoudelijke hulp “op maat” te doen. De oppositiepartijen (PvdA, VVD en CU) hebben daar vaak op aangedrongen, maar wethouder Frantzen wilde er niet aan. Ook de constructies van het college waarbij de huishoudelijke hulpen als ZZP-er werden ingezet zijn nu verboden. Het college is nu verplicht om fatsoenlijk werk te realiseren onder een CAO. Van Rijn heeft met ingang van 1 januari 2017 reguliere banen in loondienst tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden verplicht gesteld voor door de gemeente toegekende huishoudelijke hulp. Trijn Jongmandrong namens de fractie van de PvdA bij het college aan: “Nu snel perspectief creëren en zo snel mogelijk hulp omzetten in fatsoenlijke nieuwe werkgelegenheid en niet meer onderhandelen over de prijs ten koste van de inhoud en kwaliteit of arbeidsvoorwaarden.”