Trijn Jongman tegen megastallen, BGL…voor.

19 maart 2018

Op de laatste grote debatavond voor de raadsverkiezingen ging de discussie (deels) weer over het toestaan van megastallen in Steenwijkerland. Trijn Jongman is daar tegen. De PvdA heeft de afgelopen jaren een aantal keren tegen de realisatie van megastallen gestemd, bijna altijd als enige partij in de raad. Zo was de PvdA tegen de realisatie van een megastal voor 600 koeien bij Blokzijl. Trijn: “Zulke enorme stallen passen niet ons waardevolle, kleinschalige landschap. In Blokzijl komt daar nog eens de vervoersproblematiek bij van voer dat aangevoerd moet worden en mest en melk dat afgevoerd moet worden, vaak met grote en zware landbouwvoertuigen.” De megastallen passen niet in ons landschap, maar er zijn meer redenen om ze niet toe te staan. Trijn: “Een megastal van 600 koeien of meer neemt vaak de milieu-ruimte weg die kleinere familiebedrijven in de agrarische sector nodig hebben om hun bedrijf te kunnen ontwikkelen.” De mate waarin de landbouw het milieu mag belasten is in onze gevoelige gemeente (met veel natuur) gelukkig beperkt: een megastal  met 600 koeien zet andere bedrijven op slot. Dat gaat dan juist ten koste van lokale agrarische ondernemers. De grote megastallen worden nogal eens gezet door kapitaalkrachtige ondernemers van buiten. Ze hebben een negatief gevolg voor ons eigen platteland, leegstand dreigt erdoor versterkt te worden. Dat helpt niet om ons buitengebied leefbaar te houden. Woordvoerder Oene Akkerman van BGL vond dat niet zo problematisch: schaalvergroting blijft volgens hem de norm en “we moeten China bedienen”. “China bedienen” mag van BuitenGewoon Leefbaar kennelijk ten koste gaan van de leefbaarheid van ons buitengebied en de kwaliteit van ons landschap.