31 augustus 2016

Trijn Jongman: “Laat ruimte voor experiment in de zorg!”

De raad behandelde dinsdag in een commissievergadering een nota die de transformatie (verandering en verbetering) van de zorg moet regelen. Trijn Jongman sprak daarbij over “Wouter”, een jongen van 18 met een lichte vorm van autisme die in de huidige zorg tussen de wal en het schip in viel omdat de regels geen zelfstandig wonen met lichte begeleiding mogelijk maakten. “De begeleiders zien vaak snelle, pasklare en goedkope mogelijkheden. De bureaucratische regels en strikte taakverdeling tussen instellingen in de zorg maken die onmogelijk. Nu de gemeente meer de regie over de zorg heeft moeten we ruimte laten voor dergelijke goede oplossingen op de werkvloer. Geef ruimte voor experimenten die de mensen die zorg nodig hebben ten goede komen!” De oproep kreeg van andere partijen steun en ook het college lijkt er open voor te staan.