19 mei 2017

Trijn Jongman komt in geweer tegen woekerrente voor nieuwkomers

In de raad van 16 mei stelde Trijn Jongman een aantal problemen rond de opvang van nieuwkomers aan de orde. Het BIN (Bureau Integratie Nieuwkomers) wordt door het college onvoldoende ondersteund om de begeleiding goed op poten te zetten en kan daardoor o.a. de vrijwilligers niet passend begeleiden. Een van de vrijwilligers sprak in tijdens de vergadering en zei: “..tot op heden was er geen zichtbaar gemeentelijk beleid. Wanneer Steenwijkerland de nieuwkomers wil laten integreren zal daar zichtbaar beleid op moeten komen.” En: “….als we de mensen niet inzetten, komt er niets terecht van de inburgering.” Vrijwilligers worden overvraagd en kloppen vergeefs bij het college aan om de problematiek te verbeteren. Schrijnend is de woekerrente die nieuwkomers moeten betalen over de lening die ze moeten aangaan voor de inrichting van hun eerste huis of kamer. Dat daarvoor een lening afgesloten moet worden is tot daar aan toe, maar een rente van 13% bij de Gemeentelijke Kredietbank is, in deze tijd van lage rentes, buiten alle proporties. Trijn riep met kracht op dat tot een redelijk niveau terug te brengen.