Trijn Jongman in hol van de leeuw: PvdA tegen megastallen in Steenwijkerland

8 maart 2018

Trijn Jongman is altijd de vriendelijkheid zelve…maar blijft ook rechtop achter haar mening staan als het om megastallen gaat in Steenwijkerland. Ook in het hol van de leeuw, op een bijeenkomst van de LTO, de organisatie van agrariërs. De PvdA heeft de afgelopen jaren een aantal keren tegen de realisatie van megastallen gestemd, bijna altijd als enige partij in de raad. Zo was de PvdA tegen de realisatie van een megastal voor 600 koeien bij Blokzijl. Zo’n enorme stal past niet in het kleinschalige landschap  dat het merendeel van onze gemeente kenmerkt en zo bijzonder maakt. In Blokzijl komt daar nog eens de vervoersproblematiek bij van voer dat aangevoerd moet worden en mest en melk dat afgevoerd moet worden, vaak met grote en zware landbouwvoertuigen. De megastallen passen niet in ons landschap, maar er zijn meer redenen om ze niet toe te staan. Een megastal van 600 koeien of meer neemt vaak de milieu-ruimte weg die kleinere familiebedrijven in de agrarische sector nodig hebben om hun bedrijf te kunnen ontwikkelen. De mate waarin de landbouw het milieu mag belasten is in onze gevoelige gemeente (met veel natuur) gelukkig beperkt: een megastal  met 600 koeien zet andere bedrijven op slot. Dat gaat dan juist ten koste van lokale agrarische ondernemers. De grote megastallen worden nogal eens gezet door kapitaalkrachtige ondernemers van buiten. Ze hebben een negatief gevolg voor ons eigen platteland, leegstand dreigt erdoor versterkt te worden. Dat helpt niet om ons buitengebied leefbaar te houden. Kom op andere partijen! Daar kun je iets aan doen: sta geen megastallen toe!