10 november 2017

Trijn Jongman over falend werkgelegenheidsbeleid van college

“Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Werk biedt perspectief. Wij staan dan ook voor een grote opgave op de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen ervaren een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze kunnen vaak niet voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld. Tegelijkertijd zien wij dat bedrijven moeite hebben vacatures in te vullen. Teveel mensen blijven aan de kant staan. Het is van belang te zorgen voor meer inclusieve arbeidsorganisaties, waarin ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot hun recht komen.

College, Uw ambitie was en is het scheppen van randvoorwaarden om de werkgelegenheid te stimuleren. Uw grootste ambitie was en is jaarlijks 100 mensen die vanuit de Noord West Groep doorstromen naar regulier werk. Stelt u zich eens voor dat zouden er tot deze periode al 300 moeten zijn. Het zijn er slechts 2 vanuit de Noord West Groep, volgens uw eigen rapportage. 2! Tel daarbij op het tekort van 1.6 miljoen. Wat er is bij de NWG gebeurd? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Is er dan helemaal niemand die dit heeft zien aankomen? Waar was de toenmalige interim-directeur,maar hier veel belangrijker: Waar was de wethouder, waar was ons college?

Een tekort van 1.6 miljoen stelt u zich eens voor wat dat betekent voor de medewerkers en dan moet zich ook voorstellen hoeveel onzekerheden dit met zich meebrengt bij de cliënten. Die vragen zich nu af: Houd ik mijn vaste begeleider nog wel?”