Trijn Jongman over ambtenaren uit Steenwijkerland en wethouders uit Zuidwolde

9 maart 2018

Op een verkiezingsbijeenkomst van de LTO  ontrafelde Trijn Jongman een merkwaardige gedachtenkronkel bij het CPB (Christelijke Partij Burgerbelangen). Op de vraag of niet alle ambtenaren van Steenwijkerland in de gemeente Steenwijkerland zouden moeten wonen gaf Trijn aan: “Nee, we moeten kiezen voor de beste mensen. Natuurlijk moeten ambtenaren Steenwijkerland goed (leren) kennen als ze hier werken, maar kwaliteit van ambtenaren is belangrijker dan hun woonplaats.” Het is ook een eis uit de vorige eeuw… Nu werken in bijna alle gezinnen man en vrouw. Als 1 van beide een baan in Steenwijkerland krijgt kun je niet meer verwachten dat de partner zo maar mee gaat verhuizen.  CPB-vertegenwoordigers in de zaal liepen tegen dit standpunt te hoop: “Ambtenaren moeten in Steenwijkerland wonen!” was de felle boodschap.  Trijn reageerde daarop: “Een wonderlijk standpunt voor een partij die nota bene de wethouder uit Zuidwolde haalt en hem niet verplicht naar Steenwijkerland te verhuizen.” De zaal reageerde instemmend, maar hier en daar kwam bij iemand wat stoom uit de oren: bij degenen die zichzelf in de voet schoten. Het CPB profileert zich met “lokaal en onafhankelijk”. Dat “lokaal” houdt soms niet over. De PvdA kan u verzekeren dat de wethouderskandidaat 100% lokaal is: Trijn Jongman!