Stop sloop Capelleschool

10 maart 2018

De fractie van de PvdA is geschrokken van berichten dat de Capelleschool gesloopt zou worden. Op bijgaande afbeelding uit stukken van de gemeenteraad is weergegeven welk plan de raad heeft goedgekeurd: een plan met behoud van de karakteristieke gevel aan de zijde van de Tukseweg. Er zijn raadsvragen gesteld om het college scherp te houden. Ze moeten binnen 2 weken beantwoord worden:

“Geacht college van Steenwijkerland,

Met grote zorg hebben wij kennis genomen van de berichtgeving in de OSC (d.d. dinsdag 6 maart en vrijdag 9 maart) over de sloopaanvraag voor de Capelleschool aan de Tukseweg in Steenwijk. De nieuwe projectontwikkelaar wil kennelijk afwijken van de eerdere plannen. De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft in 2013 ingestemd met een bestemmingswijziging die het mogelijk maakte op de achterzijde van het terrein (gezien vanaf de Tukseweg) woningen te realiseren. Een en ander met behoud van het schoolgebouw aan de voorzijde met de karakteristieke gevel. De raad heeft daarbij toen een financiële bijdrage van € 87.500 beschikbaar gesteld om dit reëel mogelijk te maken voor de ontwikkelaar. Uit de raadsstukken van 9 april 2013: “…Belangrijk punt bij die herontwikkeling is dat de karakteristieke voorkant van de school zoveel mogelijk behoudenblijft…Dit heeft er toe geleid dat er een stedenbouwkundig plan is ontworpen waarin de oude school wordt verbouwd tot 9 woningen. De karakteristieken van de voorgevel blijven zoveel mogelijk in stand.”

Wij hebben de volgende vragen:

  • Wij nemen aan dat ook voor u de herontwikkeling van dit gebied alleen mogelijk is met behoud van de karakteristieke voorgevel van de Capelleschool. E.e.a. conform het besluit van de raad in 2013. Is dat correct?
  • Als argumentatie van de nieuwe projectontwikkelaar zou spelen: verpaupering van het pand. Als dat zo is, dan is dat volledig te wijten aan de eigenaar. Toestaan van sloop zou een premie op verwaarlozing van het pand zijn en een precedent scheppen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
  • Het pand van de Capelleschool kan naar onze mening gezien worden als cultureel erfgoed. Wij hechten aan bescherming daarvan. Wat is uw visie in deze?
  • Is er overleg geweest tussen uw college en de nieuwe projectontwikkelaar over de sloopaanvraag? Zo ja, hoe is dat overleg verlopen?

Wij zien uit naar uw reactie.”

Hieronder de gevel aan de zijde van de Tukseweg zoals de raad die heeft goedgekeurd in 2013.