Steenwijkerland, o zo mooi man!

31 januari 2018

Natuur, recreatie en toerisme

In Steenwijkerland ligt het unieke Nationale Park Weerribben en Wieden met een hoge natuurwaarde. Daar willen wij zuinig op zijn.

Daarnaast vindt de PvdA het belangrijk dat bewoners dicht bij huis de natuur kunnen beleven en dat de natuur in de omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Het gaat niet goed met de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Dat heeft onder meer te maken met de aard van de landbouw en groei van de steden. Hierdoor hebben verschillende dier- en plantensoorten geen leefgebied meer.

 

Steenwijkerland is de recreatiegemeente bij uitstek, naast onze natuurgebieden zijn kernen als Giethoorn een trekpleister voor nationale en internationale toeristen. Dit is voor ons van groot belang en heeft een groot aandeel in onze lokale werkgelegenheid. Dit neemt niet weg dat Giethoorn in de eerste plaats een dorp is waar men woont, werkt, naar school gaat en leeft. De leefbaarheid in Giethoorn staat onder druk, hiervoor moet een nieuw masterplan ontwikkeld worden om een goed evenwicht te creëren tussen leefbaarheid en toerisme.

 

Met onze voormalige Kolonie 3, Willemsoord, heeft Steenwijkerland een unieke kans om toegelaten te worden tot de Unesco werelderfgoedlijst. Dit moet een plek krijgen in de promotie voor ons gebied.

 

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:

 

  • wij de openbare ruimte beheren door natuurlijk en ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting van perkjes en groenstroken, en een gematigd kapbeleid. bescherming van de biodiversiteit is hierbij belangrijk.
  • wij de toeristische sector in onze gemeente een warm hart toedragen, maar wij de belangen van de inwoners van onze mooie gemeente nooit uit het oog verliezen.
  • wij steeds in gesprek blijven met belangenorganisaties en bewoners van de toeristische kernen om de juiste balans te vinden en te behouden tussen het dagelijkse leven en het toerisme.
  • wij graag meewerken aan unieke kansen om onze mooie gemeente nog beter op de kaart te zetten.
  • het verbranden van afval bij de rietteelt moet worden verboden vanwege de milieuaspecten en de hinder voor de bewoners en bezoekers van het gebied.
  • onderhoud vaarwegen aandacht vraagt waarbij we samenwerking zoeken met waterschappen, provincie Overijssel en ondernemers.