Solide en Sociaal

4 februari 2018

Bestuur en financiën

Wij staan voor een stabiel en betrouwbaar lokaal bestuur.

Wij werken aan een verbonden samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen, zichzelf kan zijn en een samenleving waarbinnen verscheidenheid wordt gekoesterd.Solide en

 

Als PvdA omarmen wij initiatieven, die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de lokale democratie. De lokale democratie heeft baat bij actief burgerschap en initiatieven van onderop.

 

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:

 

  • wij weten wat er in de samenleving speelt
  • wij aanwezig en beschikbaar zijn voor alle inwoners van Steenwijkerland.
  • wij met de inwoners in gesprek blijven om Steenwijkerland steeds te verbeteren.
  • initiatieven van bewoners zoveel mogelijk worden Deze initiatieven leiden tot meer betrokkenheid van bewoners.
  • initiatieven van bewoners uit horen te gaan van het idee dat iedereen mee moet kunnen en mogen Van belang is een breed draagvlak
  • de gemeente een duidelijk kader vast stelt waarbinnen en onder welke voorwaarden initiatieven van bewoners ondersteund kunnen worden.
  • wij u blijven uitdagen om vernieuwende initiatieven aan te dragen
  • de PvdA streeft naar gemeentebegrotingen die sociaal en realistisch zijn. De PvdA wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
  • wij behoedzaam om zullen gaan met de beschikbare gemeentelijke middelen en wij ze zullen beheren alsof het om ons eigen geld gaat. De PvdA heeft hiermee in Steenwijkerland een traditie hoog te houden.
  • Steenwijkerland dient te werken met reëel sluitende, solide begrotingen.