28 oktober 2015

Reserve voor onderwijshuisvesting door college weggesluisd. Nieuwbouw scholen op het spel?

In de raadsvergadering van dinsdag 27 oktober lag een voorstel voor van het college van BGL etc. om de Reserve voor Onderwijshuisvesting (4.6 miljoen euro!) over te hevelen naar de Algemene Reserve.  De fractie van de PvdA vindt dat onwenselijk, zo gaf Frits Hoekstra aan. De Reserve Onderwijshuisvesting is vooral bedoeld als “potje” voor het bouwen van nieuwe scholen.Hij wilde eerst zeker gesteld zien dat de overheveling niet ten koste gaat van de nieuwbouw van scholen. Steenwijkerland kent veel oudere schoolgebouwen en hier een daar krimp van leerlingenaantallen. Op diverse plekken is daarom overleg gaande om scholen te vervangen of samen te voegen. Denk maar aan de scholen in Giethoorn Noord en Zuid, die samen willen gaan. Maar ook in de Gagels zijn gesprekken tussen de schoolbesturen gaande om de scholen in 1 (nieuw) gebouw onder te brengen en dat is op termijn ook denkbaar voor de scholen in (bijvoorbeeld) Oldemarkt. Frits Hoekstra vroeg het college om eerst inzicht te geven in die ontwikkelingen en beleid te maken voor de scholenbouw in de komende 5 jaar en daarbij te kijken naar de kosten. Daarna kan dan gekeken worden naar de inzet van de Reserve Onderwijshuisvesting. D’66 en VVD stemden in met een motie van de PvdA die dat voorstelde: eerst beleid, dan besluiten over de Reserve Onderwijshuisvesting. De coalitie hield, buiten D’66, evenwel de gelederen gesloten en stemde voor overheveling.