31 augustus 2017

Raadsvragen over Domino’s Pizza

Geacht college van Steenwijkerland,

Uit publicaties in de lokale pers in ons gebleken dat Domino’s Pizza geïnteresseerd was in een vestiging aan de Oosterpoort in Steenwijk. Het college van Steenwijkerland was evenwel niet bereid mee te werken om deze invulling van het al enige tijd leegstaande pand mogelijk te maken. Dat roept bij de fractie van de PvdA de volgende vragen op:

  • Steenwijkerland kende / kent de beleidsregel dat horecafuncties in Steenwijk bij voorkeur aan de Markt gesitueerd worden. Is dat uw afweging geweest om Domino’s Pizza niet toe te staan zich aan de Oosterpoort te vestigen?
  • De raad van Steenwijkerland heeft na samenspraak met Steenwijk Vestingstad en de bewonersvereniging ook beleid ontwikkeld en middelen beschikbaar gesteld om de leegstand in het centrum van Steenwijk en andere kernen te bestrijden. Met Domino’s Pizza deed zich een grote kans voor om daar concreet invulling aan te geven op een belangrijke locatie in de stad. Het kan zijn dat hier 2 beleidslijnen conflicteren. Dan moet u beargumenteerd een keuze maken. Waarom heeft u hier niet voor de door de raad onderschreven opgave om leegstand te bestrijden gekozen?
  • In de reacties op uw keuze om niet mee te werken aan een vestiging aan de Oosterpoort wordt wel een vergelijking getrokken met het door u recentelijk wel toestaan van een restaurant op Bodeleake. Relevanter is misschien nog dat u meewerkt aan het omzetten van een winkelbestemming in een restaurantbestemming op een steenworp afstand van de beoogde locatie aan de Oosterpoort. In de Steenwijker Express van 29 augustus lezen we dat u een restaurant mogelijk wilt maken op Scholestraat 25. Wat is uw afweging geweest om even verder wel een restaurant te vergunnen?
  • Uit het bedrijfsprofiel van Domino’s Pizza is op te maken dat ze vooral inzetten op bezorging. Dat impliceert verkeer van scooters of brommers voor de bezorging. Dergelijk verkeer in en vanuit het voetgangersgebied dunkt ons minder wenselijk. De locatie aan de Oosterpoort voorkomt dat. Heeft u dat in uw overwegingen meegenomen?

Fractie PvdA