26 februari 2015

Raadsvragen over communicatie van college met wijkverenigingen

De fractie van de PvdA heeft recent vragen gesteld aan het college over het gebrek aan communicatie met de wijkverenigingen Middenweg (Oostermeenthe, Nieuwe Gagels en Woldmeenthe) en Steenwijk Noord over de toekomst van hun wijkgebouw.

Geacht college,

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft reeds verzocht de problematiek rond wijkcentrum het Torennest op de agenda van de politieke markt van dinsdag 3 maart te laten plaatsen. Uit bezoeken die de fractie bracht aan de wijkverenigingen Steenwijk Noord en de Middenweg komt naar voren dat de communicatie met het college rond de wijkcentra de Oerthe (Middenweg) en het Torennest (Noord) erg moeizaam verloopt. Ook de Steenwijker Courant rapporteert daarover in termen van “Communicatie gaat erg moeizaam”, het bestuur van Steenwijk Noord citerend  (vrijdag 18 februari).

Op de website van die wijkverening lezen we: ‘Op onze vragen krijgen we geen antwoord. Er is al een paar keer toegezegd dat wethouders ons bezoeken. We horen niets en zien niemand.’

De wrevel bij de besturen is met name gelegen in de aanhoudende onduidelijkheid over de toekomst van het Torennest en de Oerthe. Beide besturen hechten sterk aan een eigen “huis voor de wijk”.

Om de politieke markt voor te bereiden leggen wij u nu de volgende vragen voor, met het verzoek die voor 3 maart te beantwoorden:

  • Volgens de wijkverenigingen is de communicatie met (en namens) het college moeizaam. Kunt u ons aangeven of en hoe vaak u (of uw vertegenwoordiger) sinds mei 2014 met de betrokken besturen gesproken heeft en wat de inzet van die gesprekken was?
  • Er is kennelijk van de zijde van de wijkvereniging herhaaldelijk aangedrongen op overleg. Waarom is daar niet passend op gereageerd?
  • We kennen uw intenties, maar kunt u ons aangeven wat uw praktijk is in de communicatie met de wijk- en dorpsverenigingen?