30 september 2015

Raad positief over opvang vluchtelingen

Met een nagenoeg raadsbreed ondersteunde motie (alleen de VVD stemde tegen) heeft de raad van Steenwijkerland aangegeven het college te ondersteunen bij haar nu actieve houding wat betreft de bijdrage van Steenwijkerland aan de opvang van vluchtelingen die naar Nederland gekomen zijn. Luc Greven betoogde namens PvdA, BGL, CDA, CPB, D66 en CU dat het niet zo kan zijn dat Zwolle, Meppel en Westerveld in onze regio hun verantwoordelijkheid nemen en dat Steenwijkerland ter zijde blijft staan.

De tekst van de motie luidt:

Overwegende dat:

  • De stroom vluchtelingen uit met name de oorlogsgebieden in Syrië nog enige tijd zal aanhouden.
  • De indringende beelden van vluchtelingen die met gevaar voor hun leven naar Europa trekken appeleren aan de verantwoordelijkheid van alle Europese regeringen en alle Nederlandse gemeenten.
  • Onze regering herhaaldelijk de gemeenten oproept om een bijdrage te leveren. Ook de VNG dat stimuleert en noodsignalen uitzendt.
  • Vele gemeenten ons reeds voorgegaan zijn.

Vaststellend dat:

  • Het college van Steenwijkerland heeft aangegeven proactief op zoek te zullen gaan naar geschikte locaties voor de opvang van vluchtelingen en daarmee invulling geeft aan de verantwoordelijkheid van Steenwijkerland om een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit grote humanitaire probleem.

Spreekt uit:

  • Het college in deze proactieve benadering te steunen.

En roept het college op om:

  • zowel de gemeenteraad als inwoners en andere betrokkenen zo vroeg mogelijk te informeren en, waar nodig en mogelijk, te consulteren, wanneer er concrete plannen zijn voor de opvang van vluchtelingen in de gemeente;
  • te onderzoeken op welke ander wijze de gemeente Steenwijkerland in de opvang van vluchtelingen en/of asielzoekers een concrete bijdrage kan leveren op korte, middellange of lange termijn.