24 juni 2015

PvdA tegen uitbreiding intensieve veehouderij door heel Steenwijkerland

Een voorstel van het college van BGL etc. om ook uitbreiding van intensieve veehouderij buiten de landbouwgebieden toe te staan heeft in de raad van Steenwijkerland helaas een meerderheid gekregen. De voorwaarden waaronder mogelijk wordt zijn voor de PvdA-fractie te zacht en bieden te weinig garanties voor omwonenden en voor de kwaliteit van het landschap. Een toetssteen was voor de fractie de onder het nieuwe regime dagende uitbreiding van intensieve veehouderij midden in het Landgoed Oldenhof. Wethouder Brus kon niet uitsluiten dat dergelijke funeste ontwikkelingen voor zo’n kwetsbaar gebied met de het nieuwe beleid onmogelijk gemaakt worden. Als zelfs grootschalige intensieve veehouderij op een landgoed mogelijk wordt, wat zijn de voorwaarden dan waard, zo redeneerde de fractie van de PvdA. We stemden als enige partij tegen de verruiming van de mogelijkheden tot uitbreiding van intensieve veehouderij buiten de primaire landbouwgebieden. Kwaliteit van wonen en landschap dreigen met het beleid van het college van BGL etc. nu in het gedrang te komen.