21 juni 2017

PvdA tegen mega-stal bij Blokzijl

In de raad van Steenwijkerland was 20 juni de realisatie van een mega-stal met 600 koeien aan de Zuiderzeeweg bij Blokzijl aan de orde. De fractie van de PvdA heeft tegen dit voorstel gestemd, als enige van de fracties. Dergelijke grootschalige ontwikkelingen passen niet in ons landschap, gaf Willen Sommer aan. Bovendien kon het college van BGL etc. niet duidelijk maken wat dit betekent voor de verkeersproblematiek in Blokzijl. Een dergelijke grote veehouderij brengt veel verkeersbewegingen met zich mee voor aanvoer van voer, afvoer van mest en melk. De locatie ligt direct achter de kern, Blokzijl is niet berekend op nog meet en groter landbouwvervoer door de oude kern met nauwe straatjes. De wethouder kondigde wel “overleg” aan, maar kon geen zekerheden bieden. De PvdA steunt ontwikkelingen in de agrarische sector die naar aard en omvang passen in Steenwijkerland, maar is tegen dergelijke grootschalige (bijna industriële) complexen. Daarmee worden alleen een paar “grote boeren” gediend ten koste van ons landschap in de leefbaarheid voor de inwoners.