PvdA Steenwijkerland gaat inwoners adviseren bij zienswijze gaswinning.

6 december 2017

De mogelijke gevolgen van de gaswinning in Eesveen zijn nog onduidelijk en zorgen voor mogelijke onrust bij inwoners.

Ook de wijken Oostermeenthe, Woldmeenthe, Nieuwe-Gagels en de kern Kallenkote vallen binnen de straal van de boringen en kunnen mogelijke gevolgen hiervan ondervinden.
Er is de mogelijk voor inwoners om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de plannen rondt de gaswinning in Eesveen. 

We spreken als PvdA niet alleen onze zorg uit maar willen u ook advies geven bij het indienen van uw eventuele zienswijze.

Vrijdagavond 8 december is de PvdA Steenwijkerland vanaf 19:00 uur aanwezig bij het buurtcafé in wijkcentrum De Oerthe om u te adviseren bij het indienen van een zienswijze.

U bent van harte welkom!