PvdA tegen megastallen in Steenwijkerland

6 februari 2018

Op de debatavond in Blokzijl in het kader van de raadsverkiezingen van 21 maart kwam o.a. de stelling aan de orde of in Steenwijkerland de bouw van megastallen toegestaan moet worden. Alle partijen werd verzocht daar voor of tegen te stemmen. Alleen Steven Bunt van de PvdA stemde (met GroenLinks) tegen de vestiging van megastallen. Er zijn veel argumenten om in Steenwijkerland tegen megastallen te zijn:

  • recente onderzoeken geven aan dat het tot een concentratie van fijnstof en andere ziekteverwekkers leidt die schade aan de gezondheid toebrengt bij omwonenden,
  • zo’n forse uitbreiding op 1 locatie bij 1 (industriële) agrariër beperkt de groeimogelijkheden voor kleinere familiebedrijven, ze souperen de milieu-ruimte geheel op,
  • dergelijk grootschalige gebouwen passen niet in het kleinschalige landschap van Steenwijkerland,
  • concentratie van veehouderij in megastallen leidt tot leegstand elders op ons platteland en leidt zo verloedering in.