22 december 2017

PvdA komt op voor kunst in de openbare ruimte

Het college van BGL, CDA, CPB en D66 heeft de raad voorgesteld het “potje” voor de aanschaf van kunstobjecten te schrappen en het geld dat daarin zit terug te laten vallen in de algemene reserve. Trijn Jongman heeft zich er hard voor gemaakt om dat te voorkomen. Steenwijkerland heeft een Kunstcommissie ingesteld bestaande uit kunstkenners en burgerleden. Die commissie adviseert het college en de raad over het aankopen van kunst, merendeels aangekocht om wijken, dorpen en pleinen mee te verfraaien. Denk aan het beeld van Lammegien de klokkenluidster bij de Grote Kerk in Steenwijk of het beeld van de Durgerdammer vissers bij de haven van Vollenhove. De Kunstcommissie was geheel niet gekend over het schrappen van de reserve, zo gaven ze insprekend aan. Ze kregen slechts de mededeling achteraf van de verantwoordelijk wethouder Oosterveen, na het eenzijdige besluit door het college. Oosterveen bevestigde deze werkwijze en liet ook nog eens doorschemeren zelf niet betrokken te zijn bij de voorbereiding van het besluit om dit geld voor kunt en cultuur te schrappen (uit zijn eigen portefeuille!).