Prachtig ontwerp voor markt in Steenwijk, maar kosten niet in de hand gehouden?

12 december 2017

Tinus Wolters gaf namens de fractie zijn mening over het nieuwe ontwerp voor de inrichting van de Markt in Steenwijk. “Dat ziet er goed uit, mooi ontwerp met een fontein in het midden in de vorm van de vesting. Gelijkvloers en de parkeerplaatsen aan de zuidzijde zijn geschrapt. Dat komt de veiligheid van fietsers ten goede. Toch zijn er vragen waar we helderheid over willen voordat we kunnen instemmen:  

  • Er wordt gevraagd om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 450.000 voor de herinrichting van de Markt. Dit bovenop de reeds beschikbaar gestelde € 490.000. Heeft u de financiële kaders vooraf wel helder gemaakt aan alle betrokkenen? Komt er nog meer? Heeft u de financiën wel onder controle?
  • Voor het stallen van fietsen in nog niets geregeld. Dat kan toch geen sluitpost zijn. U moet daar echt voorzieningen voor treffen, misschien overdekt in een leegstaand pand, als een werkgelegenheidsproject?
  • De parkeervoorzieningen worden doorgeschoven naar de Koningsstraat. Ontstaat daar nu niet opnieuw een onveilige situatie voor fietsers? Misschien daar alleen  parkeren voor invaliden toestaan?
  • Het Kermis- en Circusmuseum aan de Markt is nog gesloten. Is er beweging in het overleg daarover?
  • De bewoners van Steenwijkerland hebben wel ideeën mogen leveren in de aanloop van het proces, maar krijgen nu geen gelegenheid om hun gedachten over de uitkomst te laten gaan. U heeft het ontwerp zelfs tot vorige week geheim gehouden. Hoe gaat u terugkoppelen?”