Prachtig ontwerp voor de Markt in Steenwijk, maar financieel moeras

20 december 2017

In de raadsvergadering van 19 december was opnieuw de herinrichting en aankleding van de Markt in Steenwijk aan de orde. Alle fracties in de raad zijn enthousiast over het ontwerp, maar wethouder Brus moest zich ernstig verontschuldigen voor de financiële onderbouwing van het geheel. Namens de fractie van de PvdA legde Trijn Jongman de vinger bij de zere plek: 350.000 euro die bijgedragen zouden worden door “derden” zijn opeens uit de dekking verdwenen. De uitleg daarover van het college bleef vragen oproepen: 350.000 euro blijkt nogal zijwindgevoelig in handen van het college van BGL etc. De meerkosten ten opzichte van het door de raad in februari goedgekeurde budget liepen daardoor op tot 535.000 euro (extra!, bovenop de door de raad beschikbaar gestelde 405.000), een overschrijding van ruim 130%. Trijn vroeg de wethouder of hij de kaders  van de raad wel duidelijk vermeld had toen hij een werkgroep met vertegenwoordigers van het centrum aan het werk zette en gaf aan dat de raad door het college op het verkeerde been gezet is. Ook vanuit de fractie van CU en D66 klonken dergelijke geluiden. Brus excuseerde zich voor de wisselende financiële presentaties en het gebrek aan helderheid. Om een signaal te geven dat we het ontwerp en de betrokkenheid van de inwoners en ondernemers uit het centrum waarderen, maar kritisch blijven over de kosten en de verantwoording van de herinrichting van de Markt heeft de fractie van de PvdA gespreid gestemd: 2 tegen, 3 voor het voorstel.