17 februari 2017

Plannen PvdA leiden tot minder werkloosheid

De werkloosheid daalt door het PvdA programma fors. Maar het gaat ook om goed werk. Het respect voelen ergens bij te horen. Banen met zekerheid, een fatsoenlijk salaris, zonder overmatige werkdruk. Daarom maken we het aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen, krijgt iedere werkende een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en alle werknemers krijgen vanaf de eerste werkdag een scholingsbudget.

  • We investeren in meer vaste banen, zorgen dat mensen netto meer overhouden van hun brutoloon en vergroten de zekerheid van ZZP-ers. En als je kinderen hebt, is dat beter te combineren: door betere en betaalbare kinderopvang (2 miljard) en door het ouderschapsverlof uit te breiden naar 3 maanden.
  • Wij willen dat de werkloosheid nog sneller gaat dalen. Dat doen we door te investeren in 100.000 publieke banen. Echte banen met zekerheid en waardering, zoals conciërges, toezichthouders en beheerders van sportclubs en in dorpshuizen.
  • Bedrijven stimuleren we gericht om meer mensen aan te nemen. De risico’s op ziekte voor kleine werkgevers gaan we breder delen en werkgevers krijgen een extra voordeel als zij mensen met een bescheiden inkomen of met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen, in dienst nemen.