1 juli 2015

Plan voor WERK in Steenwijkerland

Een motie van de PvdA om meer werk te maken van WERK  kreeg op 30 juni in de raad een flinke meerderheid (PvdA, VVD, CU, D66 en CPB). Alleen het CDA en BGL stemden om wonderlijke redenen tegen het voorstel. De motie riep het college op nog dit jaar te komen met een “Wiedenplan WERK” (een deltaplan met een regionaal karakter). Ook het college van BGL etc. kiest er naar eigen zeggen voor om “werk tot absolute prioriteit te maken” (tekst uit hun eigen nota). Het college doet daar vervolgens weinig mee. Mooie woorden, weinig actie! De ontwikkeling van de werkgelegenheid in Steenwijkerland is echter veel zwakker dan in de rest van de regio Zwolle. Wij hebben in Steenwijkerland kortgeleden ook periodes gekend van juist snellere groei van de werkgelegenheid dan de regio. Daarom vraagt de motie om:

  • Nog dit jaar de raad een analyse voor te leggen van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Steenwijkerland.
  • De raad daaraan gekoppeld een plan van aanpak voor te leggen gericht op groei van de werkgelegenheid voor de kortere en langere termijn: een Wiedenplan Werk, een deltaplan met een regionaal karakter.
  • Daarin bijzondere aandacht te schenken aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Daarbij alle relevante partijen in onze gemeente en regio te betrekken.

Luc Greven