12 juli 2017

Plan voor (ver)nieuwbouw van scholen hoogstnodig!

Trijn Jongman heeft namens de fractie van de Partij van de Arbeid er bij het college van BGL etc opnieuw op aangedrongen te komen met een plan voor de vernieuwing en nieuwbouw voor alle scholen in Steenwijkerland:

“In 2014 heeft u in de PPN geschreven dat u voortvarend het integraal onderwijs huisvestingsplan zou oppakken. De PvdA heeft u daarmee gecomplimenteerd met de opmerking om voorrang te geven aan Giethoorn. In 2013 was iedereen namelijk op één lijn voor Giethoorn: Een school op een mooie locatie. Daarna viel het lang stil. Er was veel energie vanuit de betrokkenen nodig om eindelijk de kogel door de kerk te krijgen. En weer valt het nu stil. Giethoorn wacht nog! Nadat na anderhalf jaar de beoogde nieuwbouwlocatie eindelijk ook bij u duidelijk was, hebben we nu een meningsverschil van 50 meter in Giethoorn. 50 meter! U kunt het draagvlak in Giethoorn hiermee verspelen Nu drie jaar later weer een gemiste kans. Er ligt overigens nog steeds geen integraal huisvestingsplan voor het onderwijs, terwijl veel scholen gedateerd raken. Er zijn diverse scholen die aan renovatie toe zijn, o.a. de scholen in Wanneperveen, op de Gagels, Steenwijkerwold. Maar er ook de noodzaak te investeren in de huisvesting van de RSG en CSG Eekeringe, beide belangrijke VO voorzieningen voor onze gemeente. De besturen hebben dat het college en de raad al jaren geleden kenbaar gemaakt. En de grote wens vanuit Tuk kennen we allemaal. En nu, na uw belofte in 2014, nog geen plan.  Weer een gemiste kans. En… hoe serieus neemt u het huisvestingsplan als er in de PPN/begroting niet voor meerdere jaren een bedrag is opgenomen om het echt te realiseren. Nergens is structureel geld gereserveerd.”