Openbare ledenvergadering

15 oktober 2018

Wij nodigen U uit voor een openbare ledenvergadering welke gehouden wordt:

Datum: donderdag 22 november 2018

Locatie: Wijkcentrum De Korf Gasthuislaan 84, 8331MZ Steenwijk

Aanvang: 20.00 uur

AGENDA:

1. Opening/mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen werkplan 2019
4. Vaststellen begroting 2019 (wordt ter vergadering uitgereikt)
5. Rondvraag

Pauze

6. Het terugdringen van CO2 is zeer actueel.
CO2-reductie is een extra lastige opgave in de gemeente Steenwijkerland vanwege de veengronden( Weerribben ) die veel CO2 produceren.
Wim Konter zal als gastspreker vanuit zijn deskundigheid op dat gebied en zijn betrokkenheid bij het Waterschap een boeiende presentatie verzorgen.
7. Sluiting uiterlijk om 22.00 uur

Wij rekenen op uw komst!

Namens het bestuur,

Hennie Brands, voorzitter