Ooit nog besluit over visvlonders in Steenwijkerdiep?

11 december 2017

In het voorjaar van 2016 heeft het college van Steenwijkerland de raad een voorstel aangeboden om visvlonders te realiseren langs het Steenwijkerdiep Zuid. Dit op initiatief en met ondersteuning van diverse hengelsportvereningen in Steenwijkerland en de regio. Het voorstel riep de nodige weerstand op bij aanwonenden en de roeivereniging. Besluitvorming is om die reden in de raad aangehouden en er is een mediationtraject gestart. U heeft over de vorderingen daarvan de raad in februari 2017 middels een brief geïnformeerd. Sindsdien is het stil gebleven totdat de afgelopen weken in de pers (o.a. Stentor) en in ingekomen stukken naar de raadsfracties de discussie weer oplaait. We maken uit de standpunten van de betrokkenen op dat er (nog) geen overeenstemming is bereikt. De fractie van de PvdA heeft daar zorgen over, ook omdat het een slepende kwestie is geworden. Dat is voor niemand een goede oplossing. Daarom een aantal vragen aan het college van BGL etc:

  • Kunt u ons informeren over de uitkomsten van het mediationtraject?
  • Uit de documentatie komt onenigheid naar voren. Wat is er misgelopen?
  • Welke bestuurlijke inspanningen zijn er (naast, voor of na de mediation) sinds juni 2016 geleverd om tot een oplossing te komen?
  • Welk vervolg heeft u voor deze zaak in gedachten?
  • De raad verneemt nu uit de pers en door ingezonden brieven dat de mediation misgelopen is. Had u die rol (de laatste raadsbrief dateert van februari) niet eerder moeten oppakken richting raad?
  • Wanneer denkt u de raad (na uitstel van de besluitvorming in juni ’16) weer in positie te brengen?