18 oktober 2015

Onduidelijkheid rond wijkcentrum De Oerthe houdt aan: fractie stelt vragen aan college

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft u in februari 2015 middels raadsvragen het college van BGL etc. al verzocht de problematiek rond Wijkcentrum de Oerthe van Wijkvereniging de Middenweg meer aandacht te geven en vooral de communicatie met het bestuur van de wijkvereniging te verbeteren. Uit berichtgeving in de Opregte Steenwijker Courant en een brandbrief (van 20 september) van het bestuur van de wijkvereniging maken wij op dat het wijkbestuur nog steeds geen duidelijkheid heeft over de toekomst van de Oerthe.

Het wijkbestuur verzoekt het college om een periode van enige jaren om te werken aan de sluitende exploitatie van de Oerthe. Ze willen daarna “zelf de broek ophouden”, in hun woorden. De aanhoudende onduidelijkheid biedt hun geen mogelijkheid om medehuurders aan te trekken en gepaste zekerheid te bieden.

In de door het college aan de raad, als ingekomen stuk, toegezonden notitie met betrekking tot gemeentelijk vastgoed (raadsagenda van 29 september) staat o.a. dat zij van zins zijn voorrang te geven aan de maatschappelijke inzet van gemeentelijk vastgoed boven “financieel gewin” (zie de uitgangspunten in deze nota).

Dit roept de volgende vragen op, die wij bij het college van BGL, CDA, D66 en CPB hebben neergelegd:

  • Deelt u nog steeds onze mening dat voor de grootste wijk van Steenwijkerland een eigen wijkvoorziening voor alle inwoners op zijn plaats is?
  • Dat juist in deze wijk dat een belangrijke impuls in de sociale binding zou kunnen geven, die zeer wenselijk is?
  • Dat de uitgangspunten in uw Vastgoed-notitie een extra reden bieden om snel een positief besluit voor de Oerthe en de wijkvereniging te nemen?
  • Uit de berichtgeving en de brandbrief komt opnieuw de moeizame communicatie naar voren. Welke acties zijn door het college in de richting van het wijkbestuur sinds februari van dit jaar ondernomen?
  • Op welke termijn denkt u met een concreet voorstel aangaande de Oerthe naar de raad te komen?

Fractie van de Partij van de Arbeid

Luc Greven