3 december 2016

Olde Maat Uus loopt vast op wethouder

Museum ´t Olde Maat Uus, dat met meer dan 100 vrijwilligers de geschiedenis van Giethoorn laat zien, wil graag uitbreiden om de collectie beter in beeld te brengen. In het beschermd dorpsgezicht is dat niet eenvoudig. Grote bijgebouwen zouden het dorp ontsieren en zeker ook het karakter van de plek van het museum aantasten. Daarom is gekozen voor uitbreiding met een kelder. Geen eenvoudige oplossing en ook geen zuinige (1.2 miljoen), maar wel de beste. Het Museum heeft daarvoor bij ondernemers in Giethoorn en bij diverse fondsen geld geworven. Het resterende deel (€ 650.000) wil het Museum lenen. Een bank wil daar wel aan meewerken, maar dan zou de gemeente Steenwijkerland garantie moeten verstrekken. Bijna de hele raad van Steenwijkerland wil dat wel steunen, maar in de vergadering weigerde wethouder Wagterveld die optie te onderzoeken. Hij hield vast aan het verstrekken van 2 ton aan het Museum, een “oplossing” waarvan de vertegenwoordigers van ’t Olde Maat Uus aangaven niet mee uit de voeten te kunnen. Het krijgt nog een staartje in de raadsvergadering van 13 december.