13 januari 2016

Non-besluit over Meenthe

Het college heeft dinsdag 12 januari een meerderheid van de raad meegekregen voor het voorstel om de Meenthe uit haar liquiditeitsproblemen (o.a. door hoge rente- en onderhoudslasten) te halen. BGL, CPB en CDA stemden voor, D66, VVD, CU en PvdA stemden tegen. Die tegenstemmen kwamen er vooral omdat het voorstel van het college geen draagvlak heeft bij het bestuur en de directie van de Meenthe. Het bestuur gaf als inspreker in de raad (nogmaals) aan de continuïteit van de Meenthe met het collegevoorstel niet te kunnen garanderen. Ook gaven ze aan dat het voorstel van het college op onvolledige en onjuiste cijfers gebaseerd is. Wethouder Brus koos ervoor de tegenwerpingen van de oppositie en de Meenthe te negeren en de eigen cijfers heilig te verklaren. Er zal nog wel wat achterweg komen, het bestuur van de Meenthe kan met dit besluit niet verder. Er is een non-besluit genomen, zo gaf Frits Hoekstra namens de PvdA in de raad aan. Wij willen naar een duurzame oplossing voor de Meenthe.