3 mei 2017

Nieuwe wethouder uit…Zuidwolde

De aanleiding was sneu (ziekte van wethouder Jacques Wagteveld van het CPB) en het vervolg daarop ook. Voor de periode van het ziekteverlof tot 7 augustus van Jacques Wagteveld vond de coalitie het nodig om een vervangende wethouder aan te trekken. De argumentatie die in de raad opklonk was dat er grote dossiers liggen te wachten (IGSD en Omgevingsvisie werden genoemd) die veel aandacht vragen. Dan zou het logisch zijn om een wethouder aan te stellen die een vliegende start kan maken, bijvoorbeeld op basis van ervaring met het wethouderschap in een vergelijkbare gemeente) en kennis van de lokale en politieke situatie in Steenwijkerland. De kandidaat van het CPB (Douwe Oosterveen) beschikt over geen van beide, niet over ervaring als wethouder of enige andere bestuurlijke ervaring en niet over kennis van onze gemeente. Trijn Jongman en ook de VVD en CU legden de vinger op de zere plek. Trijn gaf daarbij aan respect te hebben voor de persoon van Oosterveen, maar vroeg zich af of het realistisch is te verwachten dat hij een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het bestuur van Steenwijkerland: “Hij komt hier leren fietsen, wij voorzien in de zijwieltjes en daarna wordt hij geoefend wethouder in De Wolden. Het college mag hem wel een Tom Tom meegeven om Steenwijkerland door te komen.” Het CPB verweerde zich met: “Er was niemand te vinden binnen onze eigen gelederen.” Tja. De hele coalitie steunde de benoeming, de hele oppositie stemde tegen de voordracht (wat uiterst zelden voorkomt bij installatie van wethouders).