30 oktober 2015

Nieuwe noabers in Overijssel

 b45d3ba17f07d266394e8a65773f7db3_normal

Provincie zet samen schouders onder vluchtelingenvraagstuk
Vluchtelingen als ‘nieuwe noabers’ welkom heten in Overijssel, dat willen een groot aantal politieke
en maatschappelijke organisaties en bedrijven in Overijssel. Want in Overijssel staat saamhorigheid
hoog in het vaandel, zo blijkt uit de talrijke lokale initiatieven om vluchtelingen op te vangen en te
ondersteunen. Om de ideeën en initiatieven uit de Overijsselse samenleving optimaal te bundelen en
benutten moet er een Marktplaats voor Noaberschap komen.
Vanuit de provinciale politiek is het initiatief genomen door de PvdA met steun en bijdragen van de
ChristenUnie, D66, CDA, GroenLinks, VVD, SP, 50PLUS, Partij voor de Dieren en de SGP (samen goed
voor 42 van de 47 zetels). In de Statenvergadering van 11 november 2015 wordt het plan formeel
aangeboden door een delegatie van initiatiefnemers en ondersteunende partijen.

‘Nieuwe noabers’
In het plan trekt de provincie samen op met gemeenten en maatschappelijke organisaties als kerken,
scholen, vrijwilligers- en natuurverenigingen. Door bundeling van ideeën en initiatieven uit de
Overijsselse samenleving kan de opvang en begeleiding van vluchtelingen praktisch, doelmatig en
solidair worden opgepakt.
Concreet gaat het dan om het coördineren, spreiden van activiteiten en initiatieven en het
afstemmen van vraag en aanbod, zoals:
– Aan de slag in natuur en landschap
Vrijwilligers en vluchtelingen gaan samen aan de slag in het landschap. Zoals het onderhouden van
houtwallen of het trekken van boompjes op de hei, een initiatief van Landschap Overijssel samen
met Vluchtelingenwerk Oost Nederland.
– Lezen, luisteren en leren
De Nederlandse taal leren of als kind luisteren naar typisch Nederlandse sprookjes die worden
voorgelezen. Een aanbod van Saxion Hogescholen, Deltion College, vrijwilligers van het Humanistisch
Verbond en Rijnbrink als partner voor bibliotheken.
– Beleef Overijssel met sport en spelen
Lekker sporten, spelen en lekker ravotten op een natuurspeelplaats. Zo zorgen het ROC van Twente,
AOC de Groene Welle en Natuurmonumenten voor een gezonde kennismaking met het mooie
Overijsselse landschap en de natuur.
– Platform van kerken in Overijssel
Kerken in Overijssel hebben een fijnmazige vrijwilligersstructuur. Het Platform van Kerken in
Overijssel zet dat lokaal gewortelde netwerk in om het ‘nieuwe noaberschap’ te ondersteunen.
Ondernemend Overijssel helpt