Maidenspeech voor Steven Bunt

18 november 2017

Steven Bunt is onlangs voor de PvdA benoemd als burgerraadslid. Dinsdag 14 november had hij een eerste inbreng bij een debat. Het ging om een door de PvdA geagendeerde kwestie: het achterblijven van het realiseren van arbeidsplaatsen voor mensen die aangewezen zijn op Beschut Werk. Het college van BGL etc. heeft slechts 2 beschutte arbeidsplaatsen gerealiseerd voor mensen die echt geen uitzicht hebben op regulier werk. Dat blijft fors achter bij de taakstelling voor Steenwijkerland zoals de regelgeving die voorschrijft. Steven ondervroeg het college scherp: “U heeft nota bene aangegeven hieraan voorrang te geven en blijft nu achter.”

https://ssl.webinar.nl/steenwijkerland/#!/gemeentesteenwijkerland/20171114_1