Ledenvergadering

24 april 2018

De Coalitieonderhandelingen vorderen gestaag en het moment is aangebroken dat de leden haar oordeel daarover geven.
Wij nodigen U uit voor de ledenvergadering die wordt gehouden op 1 mei a.s. aansluitend aan de 1 mei-viering.

Locatie: Tuk’s Theehuis, Bergweg 71, 8334 MC Tuk
Aanvang: 19.00

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Presentatie Coalitieprogramma en Portefeuilleverdeling
4. Besluitvorming deelname aan coalitie
5. Rondvraag
6. Sluiting

————————————————————————————————————–

Als U deel wil nemen aan de 1 mei-viering dient u zich op te geven tot uiterlijk 24 april a.s., dit in verband met de bestelling van de broodmaaltijd.

Opgeven bij: pvdasteenwijkerland@home.nl of telefonisch bij Wim Ziel 06-21356278.
Aanvang 1 mei-viering 16.00 uur

Voor de 1 mei-viering vragen wij een eigen bijdrage van EUR. 5,00 per persoon.
Deze bijdrage kunt u overmaken op rekening: NL86 RABO 0151 2197 61 tbv PvdA afd. Steenwijkerland onder vermelding van: 1 mei 2018.

Graag tot 1 mei

Het Bestuur