22 september 2017

Koppelinks september ’17

 

 

‘ van de bestuurstafel ’

 

Aap, Noot, Mies,Wim, Zus, Lodewijk

 

Tja… het imago was al niet zo rooskleurig, maar door de formatie-soap staat de politiek nu wel echt voor aap terwijl er harde noten gekraakt moeten worden.

Onderwijzend personeel geeft reeds jaren aan dat de werkdruk hoog oploopt en dat het salaris niet in verhouding staat tot hun inzet. In juni sprong Lodewijk Asscher in de bres en zette hoog in ( misschien iets te hoog ). Hij eiste dat het bedrag voor de leraren zwart-op-wit in de begroting zou komen en dat de deal snel gesloten moest worden anders zou een breuk in het demissionaire kabinet zelfs dreigen op de valreep. Enfin, uiteindelijk werd de kou uit de lucht gepraat

en wat overbleef was een inspanningsbelofte, waarbij het bedrag pas in een later stadium wordt vastgesteld en i.p.v. ‘salarissen’ wordt het woord ‘arbeidsvoorwaarden’ gebruikt (waar je nog alle kanten mee op kan). Jammer en voor Asscher wordt dit toch weer als een soort nederlaag gezien en blijft de PvdA enigszins zitten in de hoeken waar de klappen vallen.

 

Terwijl juist nu van alle kanten – weliswaar niet hardop – gezegd wordt dat zeker in VVD-kringen geluid rondgaat dat Samsom erg gemist wordt. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat er T-shirts in de maak zijn met de opdruk ’Sam,We miss you’ zodat Mark c.s. deze kunnen aantrekken op Prinsjesdag.

Door dat inerte formatie-gedoe is er schreeuwende behoefte aan een politicus die meer durft te zijn dan zijn verkiezingsprogramma. Ik las een mooie zin in de NRC:

‘Alsof het 50 Plus- bestuur gaat mountainbiken en remt bij elk kuiltje’.

Bovendien een stukje van iemand met de tekst : Na 66 jaar vol overtuiging VVD gestemd te hebben stel ik aan Rutte voor: ‘Geef één van de VVD-ministersposten

in het volgende kabinet aan Jeroen Dijsselbloem met de opdracht tot modernisering van ons belastingstelsel en van de gehele belastingdienst. Mijn waardering is groot voor zijn internationale werkzaamheden!’.

 

Het wordt steeds duidelijker: de PvdA heeft in maart een enorme klap moeten incasseren, maar nu gaat het bij de andere partijen, waar het de beloften betreft tijdens de verkiezingscampagne, ook wringen met de achterban.

D66 zit in haar maag met het euthanasie-verhaal en, terwijl de club zich erop voorstaat altijd de voorloper te zijn op het gebied van onderwijs, heeft Pechtold toch ook maar ingestemd met de magere inspanningsbelofte.

De Christen Unie zit uiteraard vast aan de Bijbel als het om ethische kwesties gaat, maar goed daar kan ik nog respect voor opbrengen. Het  CDA echter neemt, zoals we eigenlijk wel gewend zijn, weer  zo’n ‘zo de wind waait, waait mijn jasje ‘ houding in. Mona Keizer is overal tegen, kijkt altijd verongelijkt of ze door een wesp gestoken is. Ik heb haar nog nooit op een vrolijk Mona-toetje kunnen betrappen. Buma, vlees noch vis, is net zo vaag als die Freek van Soeren van de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit, die stamelend en stuntelend zijn onvoorbereide fipronil-verhaal deed bij Nieuwsuur.

 

 

Dodelijk was de zin : ‘Nou ja, als je het eten van een ei tot het weekend kunt uitstellen moet U dat maar doen ‘, waarmee hij de hele eier-branche onnodig om zeep hielp. Wat een ei!

Jesus Christ Jesse van Groen Links irriteerde me eerlijk gezegd wel enigszins tijdens de campagne. De film over die periode van regisseur Joey Boink, die voormalig lid van het campagneteam bleek te zijn, wordt door het propaganda- kantje als een beetje onhandig gezien, maar toch moet ik zeggen dat Klaver standvastig is als het om migratie en klimaat gaat.

Over klimaat gesproken zou die Trump nu nog met droge ogen kunnen volhouden dat klimaatverandering onzin is? Als hij Houston bezoekt mag hij zijn badmuts wel opzetten. De ramp in Houston is van ongekende omvang en opnieuw is het zo dat de armste mensen op de beroerdste plekken wonen. Hetzelfde geldt voor de overstromingen in Bangladesh waar mensen alles kwijt zijn, ziektes op de loer liggen en hulp nauwelijks op gang komt.

Tja ..en dan is in Nederland een belangrijk punt van discussie of het Wilhelmus geleerd moet worden op school…..

 

Marion van den Berg

 

 

 

Afscheid nemen is een beetje dood gaan

Dat klinkt in het Frans dan toch een stuk beter: “Partir, c’est mourir un peu”.  Afscheid nemen is aanstaande, want ineens is je huis verkocht en raakt alles in de stroomversnelling. Welke huizen hadden we nog op het oog? Welke passen binnen onze kaders? Dan kijken. Klopt het met de beeldvorming? Keuzes maken. Niet onder hoogspanning, wel op gevoel en met het oog op haalbaarheid. Het lijkt soms net politiek. De uiteindelijke conclusie is: We gaan verhuizen en het wordt Nijeholtpade, Weststellingwerf.

Op het moment dat dit in de Koppelinks verschijnt woon ik hier al niet meer. Overigens ook nog niet in Weststellingwerf, maar zwerf ik of door Schotland, of bivakkeer ik tijdelijk in Haulerwijk. Kortom het is ineens een tamelijk chaotische periode. Niet ongewild, wel op een ongemakkelijk tijdstip. Het verkiezingsprogramma moet worden geschreven, de lijst moet worden samengesteld en dan ben je dus niet meer beschikbaar als voorzitter. Lastig. Maar, gelukkig is onze partij niet afhankelijk van personen en zijn de grote lijnen uitgezet, toch voelt het wel alsof je de afdeling in de steek laat. Want steeds weer komt het op dezelfde groep mensen aan, dan met weer iemand minder in de gelederen. Ik zal dan ook de komende periode wel proberen een deel van mijn energie nog aan de afdeling te wijden, maar dit zal allengs minder worden. En ja, in de afdelingsvergadering waarin ik werd benoemd tot voorzitter, gaf ik al aan dat ik maar een passant ben en het best van heel korte duur kon zijn omdat onze woning elk moment verkocht zou kunnen worden. Het is nu bijna 2,5 jaar later en het is dan zo ver. Ofschoon ik tegen het voorzitterschap op zag, heb ik het wel met plezier gedaan, omdat een ieder mij nam, zoals ik ben. Daarnaast werd ik door een ieder gesteund, wat het ook makkelijker maakte. Vele handen maken licht werk en hoe meer je dat samen gestalte geeft hoe prettiger dat is.  En dan krijg je ook enorm veel waardering voor al die mensen die onverzettelijk zijn en zich in blijven zetten. Want kijk eens naar de lange duur van inzet van mensen als Wim Ziel, Marion van den Berg en Hennie Brands binnen het bestuur. Kijk eens naar de jarenlange inzet van Luc en Trijn die 12 jaar onafgebroken in touw is geweest voor de partij. Een Wim Heij, een Teun Boxum, Ilja van Dijk en Guus van den Berg die allen niet voor het eerst deel willen uitmaken van de groslijstcommissie etc., etc.  Mooi vond ik ook de 1 mei vieringen waarbij ik leden die 50 of 70 jaar lid waren in het zonnetje mocht zetten. Dan kan je alleen maar buigen.  Alleen samen zijn we sterk.

Elkaar versterkend, gaan we een nieuwe campagne tegemoet en zal ik Steenwijkerland langzaam loslaten. Wat zal het goed voelen als we in maart 2018 weer de grootste zijn. En waarom niet? Het zal het loslaten makkelijker maken. Als PvdA Steenwijkerland hebben we de afgelopen 4 jaar laten zien dat we nog steeds nodig zijn in het gemeentebestuur. Er is de afgelopen 4 jaar namelijk nauwelijks bestuurd. Het was een dolend college, dat plannen van de voorgangers gelukkig nog wel wist af te ronden, maar nieuwe plannen niet van de grond kreeg of met schade wist uit te voeren. Het moet en kan beter en wij kunnen dat. Als ik zie hoe de fractie, met Trijn als boegbeeld, zich voor de zorg ingespannen heeft, hoe er steeds gehamerd is op plannen voor werkgelegenheid, voldoende sociale woningbouw, op een betrokken wijze de decentralisaties vorm te geven, dan heb ik veel vertrouwen in de komende verkiezingen.

In mijn eerste “Van de Voorzitter” in de Koppelinks verwees ik naar de Van Waarde resolutie waarin stond: Sociale voorzieningen bestaan bij de logica dat mensen de weg weten. Ze zullen daarnaast kwalitatief goed zijn, of niet.  Sociaal-democraten zijn daarop aanspreekbaar. Ik denk dat de verkiezingen daar ook in grote lijnen over gaan. Goede zorg, goed werk, goed wonen, waarbij niet naar regels, maar naar mensen wordt gekeken.  Maatwerk! Dus met een PvdA in het bestuur mag de vraag “Is het beleid, of is er over nagedacht” niet meer voorkomen. Beleid giet je niet in beton, maar je geeft richting met beleid en werkt het iedere keer weer uit middels maatwerk. Is er dan sprake van willekeur? Nee, maar wel van richting. Niet iedereen heeft hetzelfde nodig om gelijke kansen te krijgen.

Misschien is dit wel een goede voorkant voor ons verkiezingsprogramma. Maar daar ga ik niet meer over. Ik wil een ieder bedanken voor het vertrouwen en de prettige samenwerking. Maar ik ben nog niet definitief weg. Tot 29 september op de bijeenkomst met Henk Nijboer!!

Jan Dirkzwager, voorzitter

 

————————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

Ombudsteam.

De afgelopen periode zijn ons geen nieuwe vragen voorgelegd. Er is nog een lopend onderzoek. De gemeente heeft in dit geval al contact opgenomen met de vragensteller om te kijken of er een compensatiemogelijk toepasbaar is.

Vanaf 1 oktober gaat de gemeente Steenwijkerland een ombudsman voor het sociale domein aanstellen voor 1 dag in de week. Omdat veel vragen juist over dit soort zaken gaan moeten we afwachten of er nog veel vragen aan ons voorgelegd gaan worden.

Jan ten Klooster coördinator ombudsteam.

 

 

 

 

 

 

 

Openbare bijeenkomst met Tweede Kamerlid Henk Nijboer

 

Locatie: De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk

Datum: 29 september 2017, 20.00 – 22.00

Op 16 juni kon de bijeenkomst met Henk Nijboer niet doorgaan in verband met zijn voorzitterschap van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies.

Zoals gezegd zou er gekeken worden naar een nieuwe datum.

De PvdA afdeling Steenwijkerland organiseert de openbare bijeenkomst met Henk Nijboer nu alsnog op vrijdag 29 september.

Henk Nijboer gaat o.a. het gesprek en de discussie aan over de rol en de inzet van de PvdA voor de komende jaren, het gasbeleid en het thema bestaanszekerheid. Henk Nijboer is Tweede Kamerlid sinds 2012.

“De strengste bonuswetgeving van Europa, een harde aanpak van sprinkhaankapitalisten, meer werkgelegenheid en bescherming van onze verzorgingsstaat. Daar heb ik de afgelopen jaren als financieel woordvoerder aan gewerkt en daar wil ik graag mee doorgaan”, zo stelt hij.

Zijn woordvoerderschap zal nu een stuk breder zijn. Dat is aan Henk wel besteed. In zijn maidenspeech in 2012 zei hij onder andere het volgende: “Als sociaaldemocraat geloof ik in onze idealen: vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Zonder vrijheid is er geen leven. Zonder democratie geen rechtstaat. Zonder rechtvaardigheid regeert willekeur. Zonder duurzaamheid heeft de wereld geen toekomst. En zonder solidariteit ontbreekt fatsoen.”

Henk wil graag in gesprek om met de zaal te bespreken hoe hij bovenstaande idealen het best kan bereiken. Wilt u in gesprek met Henk Nijboer? Een ieder is welkom op vrijdag 29 september vanaf 19.30 in de Zuidwester, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk.
Namens het bestuur

Jan Dirkzwager

(voorzitter)

 

 

 

 

afdeling Steenwijkerland

 

 

 

Het bestuur nodigt U uit voor een openbare ledenvergadering in het kader van de voorbereidingen op de komende Gemeenteraadsverkiezingen.

 

Wanneer:            woensdag 18 oktober 2017

 

Waar::                 Wijkcentrum De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk

 

Aanvang:             20.00 uur

 

 

 

AGENDA:

 

 

Opening

Discussie met de schrijfcommissie over het ontwerpverkiezingsprogramma voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen.

Sluiting uiterlijk 22.00 uur.

 

 

Wij hopen U te ontmoeten!

 

Namens het bestuur,

 

Jan Dirkzwager, voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursmededelingen

 

Verschijnen Koppelinks:

De eerstvolgende editie verschijnt in november, deadline kopij 6 november 2017

De volgende verschijnt in december, deadline kopij 11 december 2017

 

Ledenadministratie:

Nieuw lid:

Dhr. W.van Roijen, Oudeweg 55, 8376 HP Ossenzijl

Verhuisd:

Dhr. en mv. Rehorst, nieuw ades: P.Bernardsingel 21-05, 7941 EX Meppel

Dhr. S. Bunt, nieuw adres :‘t Klooster 3, 8355 AR Giethoorn

Mevr. A. de Boer-Nieuwenhuis, nieuw adres: Oldemarktseweg 141G,

8341 SE Steenwijkerwold

Mevr. J. Vliek-de Ruiter, nieuw adres: Prins Bernhardsingel 67, 7941 EE Meppel

Dhr. J.G. Dirkzwager, nieuw adres: Hoofdweg 305, 8475 CC Nijeholtpade

Overleden :

Dhr. H.Mintjes , Marienwold 19, Steenwijkerwold

Mevr. A. Jongedijk, Johannes Bogermastraat 206, Steenwijk

Dhr. Bult, Brink 2, 8371 WH Scheerwolde

Mevr. T. Koers-Latour, Johannes Bogermanstraat 16, 8331 GZ Steenwijk

Mevr. Blaauw-vd Honing, de Meenthehof 38, 8332 AZ Steenwijk

 

Fractiespreekuur:

Elke maandagavond is de fractie telefonisch bereikbaar ( 06-18544957) en

uiteraard ook op andere momenten op de privé-nummers van de fractieleden.

 

Website:

Voor nieuws en actuele zaken kunt u onze website bezoeken :

www.steenwijkerland.pvda.nl

 

Ombudsteam:

Heeft u problemen of een vraag ( of hoort u in uw omgeving dat er problemen zijn, neem           dan contact op met ons ombudsteam, tel.nr. : 06-13875102

e-mail : info@ombudsteamsteenwijkerland.nl

 

Vooraankondigingen:

PROCEDURE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

18 OKTOBER 2017:

Openbare ledenvergadering

Discussie Verkiezingsprogramma Gemeenteraad

Locatie: De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk aanvang: 20.00 uur

23 NOVEMBER 2017:

Ledenvergadering

Vaststelling Verkiezingsprogramma Gemeenteraad

Locatie: De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk aanvang: 20.00 uur

7 DECEMBER 2017:

Ledenvergadering

Vaststellen kandidatenlijst Gemeenteraad

Locatie: De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk aanvang: 20.00 uur

 

 

afdeling Steenwijkerland

 

 

 

Steenwijkerland, september 2017

 

 

Geachte partijgenoten,

 

Eén keer per  jaar vraagt het bestuur U om een vrijwillige bijdrage voor ons ledenblad

 

KoppeLinks

 

Zoals U weet verschijnt dit blad 6 keer per jaar.

 

Mede door uw vrijwillige bijdrage kunnen wij u middels ons ledenblad op de hoogte houden en informeren over de gemeentepolitiek.

 

U kunt Uw bijdrage overmaken op

 

Bankrekening: NL86 RABO 0151 2197 61

t.n.v. PvdA afd. Steenwijkerland.

 

Maar u weet dat bij de Partij van de Arbeid nog steeds geldt dat de ” sterkste schouder de zwaarste lasten zullen dragen ”.

 

U bij voorbaat dankend voor uw bijdrage.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur,

 

Wim Ziel, penningmeester

 

 

 

 

 

 

Fractiestemmen juni/jul/augustus ‘17

Alle kinderen moeten mee kunnen doen!

De fractie van de PvdA heeft de raad een motie voorgelegd om het college te stimuleren de € 197.000 die van het rijk (staatssecretaris Klijnsma) ontvangen is voor de bestrijding van armoede onder kinderen ook echt daarvoor te gebruiken. De PvdA heeft daar al meerdere keren op aangedrongen, maar het college komt niet verder dan een voorstel om slechts een derde deel ervan te besteden. We kennen in Steenwijkerland gezinnen met kinderen die maand na maand de eindjes maar moeilijk aan elkaar kunnen knopen. De kinderen lopen het risico daar het slachtoffer van te worden: geen fiets als de oude te klein is geworden, geen kleding om in te kunnen sporten, geen computer voor het huiswerk etc. Van de vrijwilligers die zich hiermee bezig houden horen we schrijnende voorbeelden. Dat kan anders, het geld is ervoor beschikbaar, het is gênant dat dat voor lantaarnpalen ingezet wordt of verdwijnt in de reserves. De motie heeft de steun van de CU, VVD en het CDA, waarmee een meerderheid in de raad in beeld is.

Oproep tot beter beleid rond minima en armoede

Door het CDA, de CU en de PvdA is in de raad een motie ingediend die het college van BGL etc. oproept het armoede- en minimabeleid te verbeteren. We hebben als fractie veel onderzoek gedaan en met mensen gesproken over de uitvoering van het huidige beleid. De conclusie was: teveel mensen lopen vast op de huidige regels en blijven van steun verstoken, terwijl alle hulpverleners duidelijk is dat ze het niet redden. Vaak worden kinderen het slachtoffer. ook daarvoor dienden we (eerder) een motie in. Beide behaalden een meerderheid in de raad. We zullen nu het college scherp volgen op de uitvoering ervan.

College nauwelijks actief voor werkgelegenheid

In juni 2015 is het college van BGL etc. door bijna de hele raad door een motie van de PvdA opgeroepen om meer werk te maken van de werkgelegenheid (“Kom met een Wiedenplan Werk”, was de opdracht. Meerdere keren is door de raad en vooral door onze fractie en die van de CU aangedrongen om met plannen te komen (vooral voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt), maar bijna 2 jaar lang bleef het stil. Pas in juni ’17 kwam er een reactie: echter geen plan voor werk, maar een rapportage. Geen vernieuwende aanpak of projecten, niets. Het blijft bij: “we werken samen in de regio” en we doen aan “Parkmanagement 3.0” en veel excuses voor de “beperkte” mogelijkheden van de gemeente. Dit was niet de inzet van de motie van (nagenoeg de gehele) raad. Tinus Wolters zette de discussie namens de fractie scherp aan en kondigde een nieuwe motie aan.

PvdA tegen mega-stal bij Blokzijl

In de raad van Steenwijkerland was 20 juni de realisatie van een mega-stal met 600 koeien aan de Zuiderzeeweg bij Blokzijl aan de orde. De fractie van de PvdA heeft tegen dit voorstel gestemd, als enige van de fracties. Dergelijke grootschalige ontwikkelingen passen niet in ons landschap, gaf Willen Sommer aan. Bovendien kon het college van BGL etc. niet duidelijk maken wat dit betekent voor de verkeersproblematiek in Blokzijl. Een dergelijke grote veehouderij brengt veel verkeersbewegingen met zich mee voor aanvoer van voer, afvoer van mest en melk.

De locatie ligt direct achter de kern, Blokzijl is niet berekend op nog meer en groter landbouwvervoer door de oude kern met nauwe straatjes. De wethouder kondigde wel “overleg” aan, maar kon geen zekerheden bieden. De PvdA steunt ontwikkelingen in de agrarische sector die naar aard en omvang passen in Steenwijkerland, maar is tegen dergelijke grootschalige (bijna industriële) complexen. Daarmee worden alleen een paar “grote boeren” gediend ten koste van ons landschap in de leefbaarheid voor de inwoners.

PvdA tegen voorrang voor grote boeren ten koste van landschap en inwoners

In de Omgevingsvisie (pagina 9) die 20 juni aan de raad ter goedkeuring is voorgelegd geeft het college van BGL, CDA, CPB en D66 alle ruimte aan de verdere schaalvergroting van de agrarische bedrijven in Steenwijkerland. Die voorkeur voor de agrarische sector is bekend van dit college met 3 partijen die zich vooral aan de belangen van de LTO (de landbouworganisatie) verbonden hebben (wonderlijk is dat D66 daarin klakkeloos meegaat). In de Omgevingsvisie geeft het college aan dat de werkgelegenheid in de landbouw alleen op peil gehouden kan worden “door ruimte te geven aan schaalvergroting…..” Dat mag kennelijk ten koste gaan van de natuur en de inwoners van het landelijk gebied. Ze schrijven nl.: “Grootschaligheid kan botsen met landschappelijke en recreatieve waarden” en “toch moet er ruimte zijn voor de ontwikkeling van de agrarische sector” en “de ontwikkelingen in de agrarische sector zullen een stevig stempel drukken op het buitengebied….grotere bedrijfsgebouwen….” etc. Een evenwichtige afweging van belangen is hier zoek. Landschap en recreatie worden ondergeschikt gemaakt aan grootschalige landbouw, met de inwoners van het buitengebied wordt helemaal geen rekening gehouden. Het college maakt geheel niet aannemelijk dat die grootschaligheid echt de werkgelegenheid dient. Het is ook waarschijnlijker dat die grootschaligheid tot minder werk leidt, conform de trend in ons land in de afgelopen decennia. De Omgevingsvisie bedient vooral de “grote boeren”. Die zullen ook de milieu-ruimte opgebruiken, ten koste van de ruimte van de reguliere bedrijven die uit willen breiden. Trijn Jongman diende namens de fractie van de PvdA een tegenvoorstel en riep daarin het college op tot een meer evenwichtige afweging te komen tussen de belangen van de agrarische sector en die van de natuur, het landschap, inwoners en recreatie en toerisme en alleen agrarische bedrijvigheid die naar aard en schaal past bij de bijzondere landschappelijke kwaliteiten van Steenwijkerland te faciliteren en dus megastallen tegen te gaan. Tevergeefs, alle andere partijen stemden tegen en geven zo voorrang aan grote boeren.

Zwembad Vollenhove voldoende open?

De fractie van de PvdA heeft raadsvragen gesteld over de openstelling van het zwembad in Vollenhove. De angst bestaat dat verdere vermindering van de vrije zwemuren tot steeds minder bezoekers zal leiden. In Vollenhove is een nogal aanhoudende discussie ontstaan over de vermindering van de openstelling van het zwembad. De Belangenvereniging Vollenhove heeft deze problematiek ook bij het management onder de aandacht gebracht.

Wethouder Dedden treedt af onder druk van rode kaart

Wethouder Dedden van BGL is dinsdag 4 juli afgetreden. Een motie van de PvdA, VVD en CU, ondersteund door coalitiepartij CDA, over zijn functioneren als wethouder ten aanzien van de IGSD (sociale dienst) was de directe aanleiding, een langdurige en slepende discussie met een groot deel van de raad over dit dossier de bron. Trijn Jongman bracht de motie, waarin het vertrouwen in de wethouder opgezegd werd, in de raad in namens de partijen. Ze onderbouwde hem onder andere met: “Voorzitter, het is niet onze hobby om wethouders naar huis te sturen. Toen recentelijk een motie in deze raad lag waarmee het vertrouwen in wethouder Wagterveld opgezegd werd, naar aanleiding van zijn opereren rond museum Olde Maathuus, hebben wij daar tegen gestemd. Een wethouder wegsturen doe je niet op basis van een incident. Het bestuurlijk opereren met het dossier IGSD is evenwel een aanhoudende bron van discussies en onvrede in de raad. Nimmer werd een agendapunt met de IGSD met een brede tevredenheid afgesloten. Telkens weer was er discussie over het niveau en de betrouwbaarheid van de informatie, de kwaliteit en de stijl van de bijdrage van de wethouder, telkens bleven er vragen over de bestuurlijke aansturing van de IGSD vanuit Steenwijkerland en vragen over de kennis van het dossier bij wethouder Dedden gezien het herhaaldelijk inroepen van ambtelijke ondersteuning, ook op oneigenlijke momenten. Het Plan van Aanpak voor de IGSD bleek geen basis voor herstel, maar een bron voor verdere onduidelijkheid over geleverde prestaties. Rapportages werden pas enigszins transparant na voortdurend aandringen vanuit de raad, alsof het om peanuts ging en niet over 2x 800.000 euro en de toekomst van mensen die aangewezen zijn op ondersteuning van de IGSD om weer aan het werk te komen. Al maanden en maanden wacht de raad op de toegezegde benchmark, die het mogelijk maakt het functioneren van onze IGSD te vergelijken met andere sociale diensten. Keer op keer zegt de wethouder toe dat die komt, “al is het moeilijk”. Schokkend zijn onze bevindingen van de laatste week. Nu blijkt de wethouder in het bestuur van de IGSD afgesproken te hebben dat er geen benchmark komt! Waarmee de raad willens en wetens op het verkeerde been is gezet. En in de algemene vergadering van het bestuur van de IGSD gaat de wethouder akkoord met de structurele uitgave van 800.000 zonder duidelijk doelstellingen, ondanks de boodschap van de raad bij motie van 20 juni om dat niet te doen. Sterker, wethouder Brus volgt de raad in die bestuursvergadering van de IGSD en stemt tegen de uitgave van 800.000 structureel, geheel in lijn met de wens van de raad, wethouder Dedden negeert de raad en stemt voor die structurele extra uitgaven. Alles wat een wethouder dient te respecteren: het budgetrecht van de raad, de actieve informatieplicht aan de raad, de raad in een positie brengen om haar controlerende functie uit te oefenen……is met voeten getreden. Een raad die zichzelf respecteert kan dat niet laten passeren. Daarom, ondanks onze terughoudendheid op dit vlak, komen we samen met de VVD, CU met een motie waarin het vertrouwen in wethouder Dedden wordt opgezegd…….” Dedden kondigde direct na het presenteren van de motie zijn ontslag aan. In de nabespreking in de raad gaf het CDA aan de motie te steunen. In stemming brengen was evenwel niet relevant meer na het vertrek van Dedden.

Raad neemt initiatief over na motie van de PvdA: werk maken van werk!

Trijn Jongman heeft bij de behandeling van de perspectiefnota het college en de raad opnieuw opgeroepen om meer werk te maken van werk. Teveel Steenwijkerlanders staan langs de kant, ook veel mensen met een beperking: “De PvdA zet in op werk. De raad heeft dit in 2015 breed omarmd en ondersteund met de PvdA-motie Wiedenplan Werk.

Daarin wordt het college opgeroepen om met een plan te komen om meer werk te genereren voor mensen die ondersteuning nodig hebben om weer aan de slag te komen. Het college heeft de afgelopen 2 jaar op dit vlak niets gepresteerd, ondanks alle steun en aansporing vanuit de raad. Een gemiste kans.  De raad moet wat ons betreft dit nu maar overnemen. Van het college is niets te verwachten. Met ondersteuning van de CU hebben we een motie voorbereidt.” De motie kreeg een meerderheid van de raad achter zich. De raad gaat nu, vanwege het falen van het college, zelf invulling geven aan de ambities die verwoord zijn in de motie Wiedenplan Werk en voorbereidingen treffen om te komen tot een plan van aanpak voor groei van de werkgelegenheid met bijzondere aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Trijn Jongman heeft namens de fractie van de Partij van de Arbeid er bij het college van BGL etc opnieuw op aangedrongen te komen met een plan voor de vernieuwing en nieuwbouw voor alle scholen in Steenwijkerland:

Plan voor (ver-)nieuwbouw van scholen hoogst nodig

Het college van BGL etc komt maar niet af met het al jaren aangekondigde plan voor de verbetering van de schoolgebouwen. Vele scholen zijn gedateerd, modern onderwijs is er nauwelijks mogelijk. Trijn Jongman legde de vinger op de zere plek:“In 2014 heeft u in de PPN geschreven dat u voortvarend het integraal onderwijs huisvestingsplan zou oppakken. De PvdA heeft u daarmee gecomplimenteerd met de opmerking om voorrang te geven aan Giethoorn. In 2013 was iedereen namelijk op één lijn voor Giethoorn: Een school op een mooie locatie. Daarna viel het lang stil. Er was veel energie vanuit de betrokkenen nodig om eindelijk de kogel door de kerk te krijgen. En weer valt het nu stil. Giethoorn wacht nog! Nadat na anderhalf jaar de beoogde nieuwbouwlocatie eindelijk ook bij u duidelijk was, hebben we nu een meningsverschil van 50 meter in Giethoorn. 50 meter! U kunt het draagvlak in Giethoorn hiermee verspelen Nu drie jaar later weer een gemiste kans. Er ligt overigens nog steeds geen integraal huisvestingsplan voor het onderwijs, terwijl veel scholen gedateerd raken. Er zijn diverse scholen die aan renovatie toe zijn, o.a. de scholen in Wanneperveen, op de Gagels, Steenwijkerwold. Maar er ook de noodzaak te investeren in de huisvesting van de RSG en CSG Eekeringe, beide belangrijke VO voorzieningen voor onze gemeente. De besturen hebben dat het college en de raad al jaren geleden kenbaar gemaakt. En de grote wens vanuit Tuk kennen we allemaal. En nu, na uw belofte in 2014, nog geen plan.  Weer een gemiste kans. En… hoe serieus neemt u het huisvestingsplan als er in de PPN/begroting niet voor meerdere jaren een bedrag is opgenomen om het echt te realiseren. Nergens is structureel geld gereserveerd.”

 

Luc F. Greven

Fractie Partij van de Arbeid Steenwijkerland

 

 

 

Bijna twee periodes in de Raad

 

Zeven en een half jaar lid van de fractie PvdA Steenwijkerland. Een periode in de coalitie en bijna een hele periode in de oppositie. Twee heel verschillende ervaringen. En dan ga ik nu vertrekken uit Steenwijkerland. Een nieuwe baan in een ander deel van Nederland, in de prachtige stad Leiden.

In die 7 en een half jaar hebben we als fractie PvdA veel bereikt. We hebben in de periode in de coalitie ervoor kunnen zorgen dat sport, jongerenwerk en cultuur zijn versterkt. Er is veel geïnvesteerd in de buitengebieden en in de natuur ontwikkeling in Steenwijkerland. Daarmee hebben we onze gemeente nog aantrekkelijker gemaakt voor recreatie en toerisme, een belangrijke bron van werk. We hebben kunnen voorkomen dat windmolens midden in onze prachtige gemeente werden geplaatst. En tegelijkertijd is er veel geïnvesteerd in zonne-energie.

In de periode van de oppositie heeft de fractie zich extra ingezet voor het behoud van goede thuiszorg. We vinden dat het geld beschikbaar voor de zorg, participatie en jeugd hier ook aan uitgegeven moet worden.  Niet in gratis parkeren, nette rotondes of straatverlichting. Nu blijft er veel op de plank liggen en maakt de coalitie van BGL, CPB, CDA en D66 meer onrust dan nodig. Werk maken van werk, zorg voor de mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, daar heeft de fractie zich steeds hard voor gemaakt.

Het is een onrustige periode, de laatste drie en een half jaar, ik heb de laatste drie jaar de ene na de andere wethouder zien komen en gaan.  Ik vraag me wel eens af of lokale partijen goed zijn voor een stabiel bestuur van de gemeente.

En dan nu naar Leiden.  Daar mag ik een prachtige functie gaan uitoefenen als bestuurder van een scholengroep met primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Helaas moet ik daar voor verhuizen, het is te ver en een voorwaarde die hoort bij de baan. Ik heb de laatste 10 jaar met veel plezier in Steenwijk gewoond. Veel leuke mensen ontmoet en mij mogen inzetten voor de publieke taak vanuit de PvdA. Een fijne en actieve afdeling, met aardige en betrokken leden.  Een mooie fractie, goed geleid door Trijn met een prettige onderlinge verstandhouding en samenwerking. Dank voor het vertrouwen. Ik ben blij dat mijn plek wordt ingevuld in de Raad door een competente, jong en enthousiast burgerraadslid. Tinus Wolters.

Frits Hoekstra

 

Uit het gewest

 

Bestuur:

Onze penningmeester, Karina Zwanepol heeft aangegeven dat ze wegens drukke werkzaamheden het penningmeesterschap niet meer kan vervullen en ook niet in staat is regelmatig de bestuursvergaderingen bij te wonen. Ze treedt daarom per 1 september af en maakt dan ook niet meer deel uit van het bestuur.

We danken haar voor de getoonde inzet en wensen haar veel succes toe in haar verdere leven.

Bestuurslid Wim Jansen Lorkeer zal haar taak overnemen tot wij een nieuwe penningmeester in onze geledingen kunnen verwelkomen. Er is vanaf heden dus een vacature penningmeester in het Gewestelijk Bestuur.

De Vereniging na 15 maart:

(uit de verenigingsraad)

Het is tijd voor een nieuwe actiegerichte aanpak met ruim baan voor leden, belangstellenden en betrokkenen op kernthema’s. Daarbij kijken we niet alleen naar hoe we onze idealen verwezenlijken in de nieuwe tijd. We kijken ook naar de organisatie, bij de Tweede Kamerfractie en op het partijbureau maar ook de organisatie van onze beweging als geheel.

Onze landelijke fractieleden, de 27 medewerkers op het partijbureau en de 25 medewerkers bij de fractie in de Tweede Kamer, ze zijn slechts een onderdeel van een veel groter geheel. Lokale en regionale partijgenoten, neveninstellingen, actieve en (nog) niet actieve leden vormen de ruggengraat van de beweging die we willen bouwen. Negen zetels mag dan weinig zijn, 45.000 leden vormen een ongekende kracht. Zeker als we ons bedenken dat in maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, in buurten en wijken honderdduizenden mensen actief zijn die onze idealen elke dag weer in de praktijk brengen.

Twee cruciale stappen:

1 Een nieuwe centrale locatie

Het partijbureau en de organisatie van de Kamerfractie worden kleiner. Of beter gezegd: klein. Méér samenwerking is niet alleen wenselijk maar ook simpelweg noodzakelijk. Uiteraard met respect voor de verschillen in taken. Ook bij de neveninstellingen bestaat er grote behoefte aan coöperatie, samenwerking en actie met elkaar. Nu het partijbureau per 1 september de huidige locatie moet verlaten zijn we de zoektocht gestart naar een nieuw pand dat niet alleen de fractiemedewerkers, de medewerkers van het partijbureau en de neveninstellingen kan huisvesten, maar wat tevens kan fungeren als een extra uitvalsbasis voor onze activistische beweging.

De voorkeur van de meeste neveninstellingen ging uit naar Den Haag aangezien daar de slag te winnen is met maatschappelijke organisaties.

Momenteel zijn we in onderhandeling over een pand in Den Haag.

Vergaderingen die vanuit het hele land bezocht worden zoals de verenigingsraad en de C50 zullen op een centrale locatie in het land worden gehouden. Daar verandert niets aan.

2 Regionale actiecentra in alle windstreken

De kracht van onze beweging, van ons potentieel, ontsluiten. Dat moet op de plekken waar de energie zit. Dichtbij huis. Waar we de beweging van buiten naar binnen met elkaar vorm kunnen geven. Onze uiteindelijke ambitie bestaat uit het realiseren van regionale actiecentra  die werken als vliegwiel voor o.a.  actie, ideeënvorming, politieke coördinatie, ombudswerk en bovenal: plezier. Vanuit daar brengen we onze idealen in de praktijk, voeren we de slag om het noorden, de strijd om het zuiden, organiseren we de winst in het oosten etc.

We starten met vier regionale actiecentra en schalen op zodra dat kan.

1e fase: per 1 september
Het rode noorden – bijvoorbeeld vanuit het pand in Groningen;
De slag om het zuiden – bijvoorbeeld vanuit het pand in Tilburg of Eindhoven;
De winst in het oosten – bijvoorbeeld vanuit het pand in Doetinchem; Overijssel en Gelderland voeren op dit moment overleg over een voor iedereen goed bereikbaar pand.
De rode Randstad en Zeeland – bijvoorbeeld vanuit het pand in Rotterdam.

 

2e fase: januari 2018 mits bovenstaande vier op stoom zijn
Actiecentrum hoofdstad, rode Zaan en kop NH – bijvoorbeeld vanuit Amsterdam;
Actiecentrum steden midden Nederland – bijvoorbeeld vanuit Utrecht;
Mobiel actiecentrum: reis langs de lokale kantoren voor de Gemeenteraadsverkiezingen. (GR18).
De programmering zoals wij die voor ons zien in deze actiekantoren vindt plaats in de avonden of in de weekenden. Daarbij denken we aan activiteiten binnen de volgende kaders:
Gezamenlijke actie!
Politieke planvorming.
Ideeënontwikkeling en debat.
Training beweging 2020.
Ombudswerk.
Campagne en PvdAindebuurt.
Plezier!

We mikken op een wekelijkse activiteit waarbij Kamerleden, hun medewerkers en partijbureau standaard (dus elke week) aangehaakt zijn en actief mee organiseren.

Ook zoeken we per kantoor een politiek coördinator die bijvoorbeeld als het gaat om de regionale politieke afstemming of om het ombudswerk een aanjagende rol speelt.

 

Koos Dalstra,

Voorzitter Gewest Overijssel

 

 

UIT DE STATEN

Rentree

De eerste week na de zomervakantie noemt men in Franrijk La Rentree.

Een mooie duiding van de herstart van alles: bijna iedereen weer thuis, drukte op spoor en weg, volle agenda’s, korte dagen en voor menig partijlid natuurlijk ook de politieke vergaderingen.

Onze vakantie in Frankrijk is al weer enige weken geleden en onze dagen stonden deels in het teken van aanpassen aan de klimaatomstandigheden.

Heel hete dagen met lokale warmterecords op onze locatie in Zuid Frankrijk en zwaar noodweer onderweg betekenden dat we onze plannen moesten bijstellen. Klimaatadaptatie is ook het thema van de provinciale infosessie die ik bijwoonde. Momenteel wordt het eerste Regionale Adaptatie Plan opgesteld. Hier wordt met een groot aantal partijen een meerjarenplan opgesteld om onze voeten droog te houden en om te gaan met effecten van warmte- en wateroverlast. Vertrekpunt is dat we slim om leren gaan en inspelen op effecten van klimaatverandering.

Op Schiphol was het deze zomer wederom recorddruk. Op dit moment loopt bestuurlijk volop overleg of er iets kan worden gedaan aan de hoogte en routes van het overkomende luchtverkeer voor Luchthaven Lelystad. Persoonlijk vind ik dat we echt selectiever moeten worden met het vliegen. Er groeit een generatie op die het normaal vindt om voor de prijs van een spijkerbroek jaarlijks meerdere luchtreizen te maken. Politiek staan we in Overijssel voor de uitdaging om de belangen van onze inwoners en natuur, de vuurvlinderpopulatie in Weerribben staat onder druk, te behartigen. Middels een zeer breed gesteunde motie van mijn hand proberen we ons landsdeel actief en gelijkwaardig betrokken te krijgen bij het overleg over uitbreiding van de luchtvaart op Lelystad en Schiphol.

Een werkbezoek aan Steenwijk op 6 september over werk en ontwikkeling, deftig gezegd de Human Capital agenda, gaf inzicht in de praktijk van de participatiewet. In de Staten hebben we meermaals gesproken over de mogelijkheden om gemeenten en lokale partners te ondersteunen op dit thema. Uiteindelijk willen we natuurlijk banen zien voor de vele investeringen die de provincie doet. Punten die ik uit het werkbezoek mee heb genomen gaan over de vraag of en hoe we als provincie ondersteunend kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij investeringen in uitgebreidere begeleiding en coaching van werkzoekenden, het organiseren van meer beloning rond werk-ervaringsplaatsen door aanvullende scholing, een rijbewijs e.d. Uitdaging is vooral dat mensen doorstromen naar normaal betaald werk en vooruitzicht hebben op verbetering. Op dit moment blijft ruim 20% van de mensen na de ervaringsplaats aan het werk. Een groot aantal mensen dus nog niet. Ook taal en taalachterstanden zijn voor een aanzienlijke groep een belemmering om verder te komen. Hier moeten we ook naar kijken. De komende periode zullen wij als fractie dit onderwerp blijven oppakken.

Het nieuwe seizoen is van start, ik heb er veel zin in en probeer daarbij het prettige zomerse gevoel nog even vast te houden.

 

Hans Nooter

Fractie Provinciale Staten Overijssel

Hans.nooter@gmail.com

 

 

 

WETENSWAARDIGHEDEN

Welke lessen moeten worden getrokken uit de fipronilaffaire.

In de fipronilzaak probeert men het uit te laten draaien op de vaststelling of de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) tijdig en adequaat heeft gereageerd op een melding omtrent een eventueel gevaar voor de volksgezondheid. De NVWA is al bij voorbaat veroordeeld.

We moeten even een paar tientallen jaren terug in de geschiedenis. In het bedrijfsleven en ook bij (semi) overheidsinstellingen werden (ISO) certificaten ingevoerd. Bij verlening van een certificaat zou de betreffende organisatie haar interne organisatie dusdanig op orde hebben door de bewaking van procedures dat externe controleorganisaties als bijvoorbeeld de NVWA en KIWA maar ook accountants bij hun controle hierop zouden kunnen steunen. M.a.w veel controles zouden niet meer  nodig zijn omdat de organisaties zelf alles al controleerden.

Ook de pluimveesector kent een z.g. IKB (Interne Kwaliteits Bewaking). In dit IKB zijn controles voorgeschreven op het gebied van o.a. voeding, gebruik schoonmaakmiddelen en geneesmiddelen. Een IKB systeem zal in grotere organisaties wel kunnen werken indien er een functiescheiding is toe te passen. Bij een kippenboer hebben we echter te maken met één persoon die al of niet de behoefte heeft zaken te controleren en de uitkomsten hiervan vast te leggen ook wanneer de uitkomst hem niet bevalt. Het  feit dat er fipronil is aangetroffen op bedrijven die niet in de administratie van het Barneveldse bedrijf voorkomen is daarom niet vreemd. Bijvoorbeeld zou een ontsmettingsklus zwart kunnen zijn uitgevoerd, zo van “we komen zaterdag wel even langs en wanneer we geen rekening hoeven sturen doen we het voor de helft van de normale prijs”. Ook niet alle eieren zullen met een rekening worden verkocht.

Wat in de pluimveesector heeft kunnen gebeuren zal in veel andere bedrijven kunnen gebeuren. De agrarische sector is mij teveel bezig met haar imago te promoten. Valt er soms wat te verdoezelen?

De controle door of namens de overheid zal weer moeten worden geïntensiveerd.

 

Zwendel.

In het voorgaande ging het over slordigheden en onbekwaamheden die ook tot grote gevolgen hebben kunnen leiden.

In het nieuwste boek van Gerard Aalders (voormalig onderzoeker bij het NIOD) worden elf gevallen van grootschalige oplichting en zwendel in de twintigste eeuw beschreven. In twee gevallen gaat het om bedrijven in ons land te weten Reinder Zwolsman en Teixeira de Mattos.

Zonder in te gaan op de bijzonderheden, (ik kan u aanraden het boek te lezen) valt ook hiervoor dat we te maken hadden met onvoldoende controle namens de overheid en wat nog erger is, het tegengaan van controle door de overheid om de reputatie van bepaalde personen te beschermen. Prins Bernhard wordt ook veel genoemd. Accountantscontrole helpt ook niets wanneer accountsorganisaties belangen hebben bij een klant of worden omgekocht om maar niets onrechtmatigs te zien.

 

Geldelijk gewin doet veel ogen dichtknijpen.

 

Willemsoord, 30-8-2017

Jan ten Klooster

 

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Aubade aan zorgverleners

Hé, hé, eindelijk vakantie. Omdat onze jongste zoon zichzelf kan redden (als het aankomst op eigen vertier op Majorca) hebben wij onze vakantie gepland na het hoofdseizoen. Dat betekent de laatste  jaren dat we in september onze vakantie vieren, dit jaar direct na het corsofeest in Vollenhove. Dat is ook wel prettig.

En feest was het! Ik heb genoten van de creaties van de wagens, de biertjes, de ontmoetingen en het bijpraten met vrienden, kennissen en de wat verder af wonende familie. Hoe gaat het? Goede vakantie gehad? Alles goed? Volgend jaar ga ik… Kinderen alles goed?  En met je ouders? Socialisen optima forma.

Mijn moeder is altijd jarig rond feest, dat is elk jaar hetzelfde. Maar eens in de 5, 6 jaar is ze jarig tijdens het corsofeest. Zo ook dit jaar. Wat niet hetzelfde blijft is haar leeftijd, elk jaar er weer eentje bij. Sinds zaterdag telt ze 88 lentes.

In de aanloop naar het corso heb ik haar een beetje op stang gejaagd. Uit haar evenwicht gebracht. Ik heb gedreigd haar, naast de dahliakoningin, dahliaprinses en corsoheld, uit te (laten) roepen als Queen Mom van het corso. Met een kroon in de vorm van 88 op haar hoofd, op een wagentje eveneens in de vorm van twee 8-en, tussen de corsowagens door de straten. Ik had ook al de mimiek, zeg maar de choreografie, bedacht. Vergezeld door een ware prins gemaal (mijn vader, ook 88 levensjaren), met een wit handschoentje gracieus zwaaien. Dat leek me een mooi plaatje.

Maar….het leek me ook een terechte aandacht voor haar, aandacht en waardering die ze verdient. Aandacht en waardering speciaal gericht op haar. Voor alles wat ze heeft betekent voor de gemeenschap in Vollenhove, voor alle zorg die ze heeft geleverd in haar dienstbare, zorgzame leven. In tijden dat thuiszorg nog een onbekend woord was. Zo denkend kun je  haar zien als een uitvinder van de thuiszorg! De Queen Mom van de thuiszorg!

Zo fantaseer ik in bijzijn (en ergernis) van moeders er dan wat af. Zij vind dat allemaal maar niks, dat “in de picture” staan. Gewoon doen wat je doen moet en als je wat over hebt (€’s of de energie om anderen te helpen) dan is het vanzelfsprekend dat je dat inzet. Voor mijn moeder wás dat vanzelfsprekend. Inderdaad was, want door lichamelijke malheur is de onverwoestbare niet meer onverwoestbaar. Niet meer in staat anderen te helpen. De tomeloze energieke Truus de mier is niet meer. En haar energie vloeit steeds meer weg. Erger nog (althans zo ervaart zij dat), ze is afhankelijk geworden van de hulp, die zij altijd aan anderen gaf.

Verhuizen naar Nieuw Clarenberg is niet aan de orde. We wonen met z’n tweeën nog prima hier. Heftig nee schuddend: Hôl op Wim, hôl op met dat gezeur! Oen va hef zelf het huus ebouwd, doar goan wij niet uut. Alleen als het echt niet anders meer kan. Voor anderen ligt dat anders, die hebben hulp meer nodig. Wij redden ons wel. Wanneer ik dan naar mijn vader kijk en hij weer met tranen in de ogen zit vanwege mijn advisering zeg ik maar weer: ja, dat is ook zo.

Maar ze beseffen elk jaar meer dat ze beiden steeds afhankelijker worden van hulpmiddelen zoals brillen, kunstgebitten, gehoorapparaten en rollator (waar moeders overigens weigert gebruik van te maken, daar is ze nog te goed voor. Voor anderen ligt dat anders). Maar zoals al gezegd, ook afhankelijk van ondersteuning of hulp van anderen. Naast “eigen” inzet van (klein)kinderen én aanhang (dat noemen we nu mantelzorg), is inzet van de medewerkers van de thuiszorg en huishoudelijke hulp meer en meer noodzakelijk. En niet meer weg te denken in Huize Konter.

En deze hulp was afgelopen corsoweekeinde weer geweldig! Dat was weer één groot feest! Meedenken in het op tijd de noodzakelijk zorg leveren, tijden aanpassen zodat de jarige job op tijd naar het kindercorso kan. Zondag ook even wat eerder, want dan komen kinderen en kleinkinderen oma feliciteren voordat ze naar de feesttent gaan. Iedereen feest, ikzelf vakantie, maar de thuiszorg in dit feestgedruis de stabiele factor, die flexibel zorgt voor een continue aandacht voor zorg en persoonlijke aandacht. In dienst van de zorg! En niet alleen voor de Queen Mom hé, maar ook voor vele anderen.

En daar zat ze zaterdag dan. De Madonna naast de Don. In afwachting van wat komen gaat. Genietend van het mooie weer en de aandacht van de mensen om haar heen. Groot was de verassing en de emotie bij de Queen Mom toen, voorafgaande aan het middagcorso, het  Kerkstraat dwijlorkest spontaan het “lang zal ze leven” inzette. Speciaal voor haar. s’Middags werd het nog eens dunnetjes over gedaan door de Vollenhoofsch fanfare. Dat maakte de waardering voor de Queen Mom, een uitvinder van de thuiszorg, compleet. Een ware aubade!

Mede mogelijk gemaakt door de thuiszorgmedewerkers. Hulde!

 

Wim Konter

Trijnreis

Corso maak je samen

Als rasechte Venose heb ik een zwak voor corso’s. Al eerder heb ik in de koppelinks hier melding van gemaakt. Huize Jongman is besmet met het virus en iedereen is actief bij een wagenbouw groep. En afgelopen jaar is gebeurt wat nog niet in de verwachting lag , maar Max heeft met zijn corsogroep een hogere waardering van de jury gehad dan de corsogroep van zijn vader en zusjes. En dat was mooi! Mooi, omdat het geen strijd is tussen de mannen, maar er is waardering voor elkaars werk. En het mooie is dat iedere corsowagen op die manier met elkaar omgaat. Er wordt vaker gesproken over onderwaardering van een wagen dan over overwaardering.

Het virus leeft niet alleen in Vollenhove. Ook Sint Jansklooster is er mee besmet. En in het verlengende natuurlijk ook de gondelbouwers die het virus kennen zoals Dwarsgracht, Belt schutsloot en Giethoorn. Ook in andere delen van het land komt het virus voor. Zundert. Lichtenvoorde,  Eelde,  Frederiksoord en nog veel meer plaatsen.  Er wordt samengewerkt. Informatie gedeeld. Zelfs ontwerpers zijn niet meer aan hun eigen corso verbonden. Zo heeft Gezienus Bruining uit Sints Jansklooster  al ontwerpen gemaakt voor Zundert en Lichtenvoorde. Wagenbouwers helpen elkaar ook de laatste dagen in het prikken van de bloemen. Corsogroepen uit Sint Jansklooster en Vollenhove helpen elkaar de laatste dag. Maar er gaan ook groepen naar Zundert voor de laatste dag. En wat nu nog mooier is dat al die topcorso’s een plaats krijgen bij de omroepen.  Elk weekend is er een corso en die worden live uitgezonden via TV- OOST in onze regio. Maar ook daar is er de samenwerking met RTV Gelderland, Omroep Brabant etc. Opnames worden gedeeld. Het virus worden nog meer verspreidt.

Een corso is niks zonder muziek. Dus ook die krijgen de volle aandacht. En als je graag muziek maakt en dat samen in een fanfare of trompettercorps doet is het toch kicken dat je je optredens terug ziet via TV. Er worden mensen enthousiast van. Kinderen die in aanraking komen met vormen van muziek maken.

Het is genieten, elkaar wat gunnen. Was dat maar een vanzelfsprekendheid in de politiek. Elkaar de goede mensen gunnen. Samen iets afmaken. Genieten van de dingen die een ander bedenkt en maakt. In de politiek is het meer neuzelen. En elkaar de vliegen afvangen. Als iedereen het er over eens dat de leraren in het basisonderwijs een beter salaris verdienen dan moeten we dat regelen. En geen ruzie gaan maken over het moment en wie de discussie , op welk moment start. Als er een meerderheid is die vindt dat het eigen risico in de zorg omlaag  moet: regel het en kom met alternatieven, maar begin niet je verkiezingsbelofte al voor het eerste debat om zeep helpen. Hoe geloofwaardig is de politiek dan nog?? Wie mag je nog geloven? Wie kun je nog geloven?

 

Ik hoop dat het corsovirus zich gaat verspreiden onder politiek Den Haag. Waardering voor elkaar opbrengen. Een samenleving maak je samen. Kennis delen en elkaar helpen. Samen creatief zijn door de juiste toon te zoeken. Samen kom je verder. En zo kun je ook mensen weer enthousiast maken voor politiek.

Trijn Jongman, fractievoorzitter

 

 

 

‘ van de bestuurstafel ’

 

Aap, Noot, Mies,Wim, Zus, Lodewijk

 

Tja… het imago was al niet zo rooskleurig, maar door de formatie-soap staat de politiek nu wel echt voor aap terwijl er harde noten gekraakt moeten worden.

Onderwijzend personeel geeft reeds jaren aan dat de werkdruk hoog oploopt en dat het salaris niet in verhouding staat tot hun inzet. In juni sprong Lodewijk Asscher in de bres en zette hoog in ( misschien iets te hoog ). Hij eiste dat het bedrag voor de leraren zwart-op-wit in de begroting zou komen en dat de deal snel gesloten moest worden anders zou een breuk in het demissionaire kabinet zelfs dreigen op de valreep. Enfin, uiteindelijk werd de kou uit de lucht gepraat

en wat overbleef was een inspanningsbelofte, waarbij het bedrag pas in een later stadium wordt vastgesteld en i.p.v. ‘salarissen’ wordt het woord ‘arbeidsvoorwaarden’ gebruikt (waar je nog alle kanten mee op kan). Jammer en voor Asscher wordt dit toch weer als een soort nederlaag gezien en blijft de PvdA enigszins zitten in de hoeken waar de klappen vallen.

 

Terwijl juist nu van alle kanten – weliswaar niet hardop – gezegd wordt dat zeker in VVD-kringen geluid rondgaat dat Samsom erg gemist wordt. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat er T-shirts in de maak zijn met de opdruk ’Sam,We miss you’ zodat Mark c.s. deze kunnen aantrekken op Prinsjesdag.

Door dat inerte formatie-gedoe is er schreeuwende behoefte aan een politicus die meer durft te zijn dan zijn verkiezingsprogramma. Ik las een mooie zin in de NRC:

‘Alsof het 50 Plus- bestuur gaat mountainbiken en remt bij elk kuiltje’.

Bovendien een stukje van iemand met de tekst : Na 66 jaar vol overtuiging VVD gestemd te hebben stel ik aan Rutte voor: ‘Geef één van de VVD-ministersposten

in het volgende kabinet aan Jeroen Dijsselbloem met de opdracht tot modernisering van ons belastingstelsel en van de gehele belastingdienst. Mijn waardering is groot voor zijn internationale werkzaamheden!’.

 

Het wordt steeds duidelijker: de PvdA heeft in maart een enorme klap moeten incasseren, maar nu gaat het bij de andere partijen, waar het de beloften betreft tijdens de verkiezingscampagne, ook wringen met de achterban.

D66 zit in haar maag met het euthanasie-verhaal en, terwijl de club zich erop voorstaat altijd de voorloper te zijn op het gebied van onderwijs, heeft Pechtold toch ook maar ingestemd met de magere inspanningsbelofte.

De Christen Unie zit uiteraard vast aan de Bijbel als het om ethische kwesties gaat, maar goed daar kan ik nog respect voor opbrengen. Het CDA echter neemt, zoals we eigenlijk wel gewend zijn, weer zo’n ‘zo de wind waait, waait mijn jasje ‘ houding in. Mona Keizer is overal tegen, kijkt altijd verongelijkt of ze door een wesp gestoken is. Ik heb haar nog nooit op een vrolijk Mona-toetje kunnen betrappen. Buma, vlees noch vis, is net zo vaag als die Freek van Soeren van de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit, die stamelend en stuntelend zijn onvoorbereide fipronil-verhaal deed bij Nieuwsuur.

 

 

Dodelijk was de zin : ‘Nou ja, als je het eten van een ei tot het weekend kunt uitstellen moet U dat maar doen ‘, waarmee hij de hele eier-branche onnodig om zeep hielp. Wat een ei!

Jesus Christ Jesse van Groen Links irriteerde me eerlijk gezegd wel enigszins tijdens de campagne. De film over die periode van regisseur Joey Boink, die voormalig lid van het campagneteam bleek te zijn, wordt door het propaganda- kantje als een beetje onhandig gezien, maar toch moet ik zeggen dat Klaver standvastig is als het om migratie en klimaat gaat.

Over klimaat gesproken zou die Trump nu nog met droge ogen kunnen volhouden dat klimaatverandering onzin is? Als hij Houston bezoekt mag hij zijn badmuts wel opzetten. De ramp in Houston is van ongekende omvang en opnieuw is het zo dat de armste mensen op de beroerdste plekken wonen. Hetzelfde geldt voor de overstromingen in Bangladesh waar mensen alles kwijt zijn, ziektes op de loer liggen en hulp nauwelijks op gang komt.

Tja ..en dan is in Nederland een belangrijk punt van discussie of het Wilhelmus geleerd moet worden op school…..

 

Marion van den Berg                

 

 

 

Afscheid nemen is een beetje dood gaan

Dat klinkt in het Frans dan toch een stuk beter: “Partir, c’est mourir un peu”. Afscheid nemen is aanstaande, want ineens is je huis verkocht en raakt alles in de stroomversnelling. Welke huizen hadden we nog op het oog? Welke passen binnen onze kaders? Dan kijken. Klopt het met de beeldvorming? Keuzes maken. Niet onder hoogspanning, wel op gevoel en met het oog op haalbaarheid. Het lijkt soms net politiek. De uiteindelijke conclusie is: We gaan verhuizen en het wordt Nijeholtpade, Weststellingwerf.

Op het moment dat dit in de Koppelinks verschijnt woon ik hier al niet meer. Overigens ook nog niet in Weststellingwerf, maar zwerf ik of door Schotland, of bivakkeer ik tijdelijk in Haulerwijk. Kortom het is ineens een tamelijk chaotische periode. Niet ongewild, wel op een ongemakkelijk tijdstip. Het verkiezingsprogramma moet worden geschreven, de lijst moet worden samengesteld en dan ben je dus niet meer beschikbaar als voorzitter. Lastig. Maar, gelukkig is onze partij niet afhankelijk van personen en zijn de grote lijnen uitgezet, toch voelt het wel alsof je de afdeling in de steek laat. Want steeds weer komt het op dezelfde groep mensen aan, dan met weer iemand minder in de gelederen. Ik zal dan ook de komende periode wel proberen een deel van mijn energie nog aan de afdeling te wijden, maar dit zal allengs minder worden. En ja, in de afdelingsvergadering waarin ik werd benoemd tot voorzitter, gaf ik al aan dat ik maar een passant ben en het best van heel korte duur kon zijn omdat onze woning elk moment verkocht zou kunnen worden. Het is nu bijna 2,5 jaar later en het is dan zo ver. Ofschoon ik tegen het voorzitterschap op zag, heb ik het wel met plezier gedaan, omdat een ieder mij nam, zoals ik ben. Daarnaast werd ik door een ieder gesteund, wat het ook makkelijker maakte. Vele handen maken licht werk en hoe meer je dat samen gestalte geeft hoe prettiger dat is. En dan krijg je ook enorm veel waardering voor al die mensen die onverzettelijk zijn en zich in blijven zetten. Want kijk eens naar de lange duur van inzet van mensen als Wim Ziel, Marion van den Berg en Hennie Brands binnen het bestuur. Kijk eens naar de jarenlange inzet van Luc en Trijn die 12 jaar onafgebroken in touw is geweest voor de partij. Een Wim Heij, een Teun Boxum, Ilja van Dijk en Guus van den Berg die allen niet voor het eerst deel willen uitmaken van de groslijstcommissie etc., etc. Mooi vond ik ook de 1 mei vieringen waarbij ik leden die 50 of 70 jaar lid waren in het zonnetje mocht zetten. Dan kan je alleen maar buigen. Alleen samen zijn we sterk.

Elkaar versterkend, gaan we een nieuwe campagne tegemoet en zal ik Steenwijkerland langzaam loslaten. Wat zal het goed voelen als we in maart 2018 weer de grootste zijn. En waarom niet? Het zal het loslaten makkelijker maken. Als PvdA Steenwijkerland hebben we de afgelopen 4 jaar laten zien dat we nog steeds nodig zijn in het gemeentebestuur. Er is de afgelopen 4 jaar namelijk nauwelijks bestuurd. Het was een dolend college, dat plannen van de voorgangers gelukkig nog wel wist af te ronden, maar nieuwe plannen niet van de grond kreeg of met schade wist uit te voeren. Het moet en kan beter en wij kunnen dat. Als ik zie hoe de fractie, met Trijn als boegbeeld, zich voor de zorg ingespannen heeft, hoe er steeds gehamerd is op plannen voor werkgelegenheid, voldoende sociale woningbouw, op een betrokken wijze de decentralisaties vorm te geven, dan heb ik veel vertrouwen in de komende verkiezingen.

In mijn eerste “Van de Voorzitter” in de Koppelinks verwees ik naar de Van Waarde resolutie waarin stond: Sociale voorzieningen bestaan bij de logica dat mensen de weg weten. Ze zullen daarnaast kwalitatief goed zijn, of niet. Sociaal-democraten zijn daarop aanspreekbaar. Ik denk dat de verkiezingen daar ook in grote lijnen over gaan. Goede zorg, goed werk, goed wonen, waarbij niet naar regels, maar naar mensen wordt gekeken. Maatwerk! Dus met een PvdA in het bestuur mag de vraag “Is het beleid, of is er over nagedacht” niet meer voorkomen. Beleid giet je niet in beton, maar je geeft richting met beleid en werkt het iedere keer weer uit middels maatwerk. Is er dan sprake van willekeur? Nee, maar wel van richting. Niet iedereen heeft hetzelfde nodig om gelijke kansen te krijgen.

Misschien is dit wel een goede voorkant voor ons verkiezingsprogramma. Maar daar ga ik niet meer over. Ik wil een ieder bedanken voor het vertrouwen en de prettige samenwerking. Maar ik ben nog niet definitief weg. Tot 29 september op de bijeenkomst met Henk Nijboer!!

Jan Dirkzwager, voorzitter

 

————————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

Ombudsteam.

De afgelopen periode zijn ons geen nieuwe vragen voorgelegd. Er is nog een lopend onderzoek. De gemeente heeft in dit geval al contact opgenomen met de vragensteller om te kijken of er een compensatiemogelijk toepasbaar is.

Vanaf 1 oktober gaat de gemeente Steenwijkerland een ombudsman voor het sociale domein aanstellen voor 1 dag in de week. Omdat veel vragen juist over dit soort zaken gaan moeten we afwachten of er nog veel vragen aan ons voorgelegd gaan worden.

Jan ten Klooster coördinator ombudsteam.

 

 

 

 

 

 

 

Openbare bijeenkomst met Tweede Kamerlid Henk Nijboer

 

Locatie: De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk

Datum: 29 september 2017, 20.00 – 22.00

Op 16 juni kon de bijeenkomst met Henk Nijboer niet doorgaan in verband met zijn voorzitterschap van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies.

Zoals gezegd zou er gekeken worden naar een nieuwe datum.

De PvdA afdeling Steenwijkerland organiseert de openbare bijeenkomst met Henk Nijboer nu alsnog op vrijdag 29 september.

Henk Nijboer gaat o.a. het gesprek en de discussie aan over de rol en de inzet van de PvdA voor de komende jaren, het gasbeleid en het thema bestaanszekerheid. Henk Nijboer is Tweede Kamerlid sinds 2012.

“De strengste bonuswetgeving van Europa, een harde aanpak van sprinkhaankapitalisten, meer werkgelegenheid en bescherming van onze verzorgingsstaat. Daar heb ik de afgelopen jaren als financieel woordvoerder aan gewerkt en daar wil ik graag mee doorgaan”, zo stelt hij.

Zijn woordvoerderschap zal nu een stuk breder zijn. Dat is aan Henk wel besteed. In zijn maidenspeech in 2012 zei hij onder andere het volgende: “Als sociaaldemocraat geloof ik in onze idealen: vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Zonder vrijheid is er geen leven. Zonder democratie geen rechtstaat. Zonder rechtvaardigheid regeert willekeur. Zonder duurzaamheid heeft de wereld geen toekomst. En zonder solidariteit ontbreekt fatsoen.”

Henk wil graag in gesprek om met de zaal te bespreken hoe hij bovenstaande idealen het best kan bereiken. Wilt u in gesprek met Henk Nijboer? Een ieder is welkom op vrijdag 29 september vanaf 19.30 in de Zuidwester, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk. Namens het bestuur

Jan Dirkzwager

(voorzitter)

 

 

 

 

                                                      afdeling Steenwijkerland     

                                                                           

 

 

Het bestuur nodigt U uit voor een openbare ledenvergadering in het kader van de voorbereidingen op de komende Gemeenteraadsverkiezingen.

 

Wanneer:           woensdag 18 oktober 2017

 

Waar::                 Wijkcentrum De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk

 

Aanvang:             20.00 uur

 

 

 

AGENDA:

 

 

 • Opening
 • Discussie met de schrijfcommissie over het ontwerpverkiezingsprogramma voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen.
 • Sluiting uiterlijk 22.00 uur.                   Bestuursmededelingen            Verschijnen Koppelinks:            De volgende verschijnt in december, deadline kopij 11 december 2017            Ledenadministratie:            Dhr. W.van Roijen, Oudeweg 55, 8376 HP Ossenzijl            Dhr. en mv. Rehorst, nieuw ades: P.Bernardsingel 21-05, 7941 EX Meppel            Mevr. A. de Boer-Nieuwenhuis, nieuw adres: Oldemarktseweg 141G,             Mevr. J. Vliek-de Ruiter, nieuw adres: Prins Bernhardsingel 67, 7941 EE Meppel            Overleden :            Mevr. A. Jongedijk, Johannes Bogermastraat 206, Steenwijk            Mevr. T. Koers-Latour, Johannes Bogermanstraat 16, 8331 GZ Steenwijk             Elke maandagavond is de fractie telefonisch bereikbaar ( 06-18544957) en             Voor nieuws en actuele zaken kunt u onze website bezoeken : Heeft u problemen of een vraag ( of hoort u in uw omgeving dat er problemen zijn, neem           dan contact op met ons ombudsteam, tel.nr. : 06-13875102                                    PROCEDURE GEMEENTERAADSVERKIEZINGENOpenbare ledenvergaderingLocatie: De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk aanvang: 20.00 uurLedenvergaderingLocatie: De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk aanvang: 20.00 uurLedenvergaderingLocatie: De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk aanvang: 20.00 uur    Geachte partijgenoten,   Eén keer per jaar vraagt het bestuur U om een vrijwillige bijdrage voor ons ledenbladKoppeLinksZoals U weet verschijnt dit blad 6 keer per jaar.Mede door uw vrijwillige bijdrage kunnen wij u middels ons ledenblad op de hoogte houden en informeren over de gemeentepolitiek.U kunt Uw bijdrage overmaken opBankrekening: NL86 RABO 0151 2197 61        Fractiestemmen juni/jul/augustus ‘17De fractie van de PvdA heeft de raad een motie voorgelegd om het college te stimuleren de € 197.000 die van het rijk (staatssecretaris Klijnsma) ontvangen is voor de bestrijding van armoede onder kinderen ook echt daarvoor te gebruiken. De PvdA heeft daar al meerdere keren op aangedrongen, maar het college komt niet verder dan een voorstel om slechts een derde deel ervan te besteden. We kennen in Steenwijkerland gezinnen met kinderen die maand na maand de eindjes maar moeilijk aan elkaar kunnen knopen. De kinderen lopen het risico daar het slachtoffer van te worden: geen fiets als de oude te klein is geworden, geen kleding om in te kunnen sporten, geen computer voor het huiswerk etc. Van de vrijwilligers die zich hiermee bezig houden horen we schrijnende voorbeelden. Dat kan anders, het geld is ervoor beschikbaar, het is gênant dat dat voor lantaarnpalen ingezet wordt of verdwijnt in de reserves. De motie heeft de steun van de CU, VVD en het CDA, waarmee een meerderheid in de raad in beeld is.Door het CDA, de CU en de PvdA is in de raad een motie ingediend die het college van BGL etc. oproept het armoede- en minimabeleid te verbeteren. We hebben als fractie veel onderzoek gedaan en met mensen gesproken over de uitvoering van het huidige beleid. De conclusie was: teveel mensen lopen vast op de huidige regels en blijven van steun verstoken, terwijl alle hulpverleners duidelijk is dat ze het niet redden. Vaak worden kinderen het slachtoffer. ook daarvoor dienden we (eerder) een motie in. Beide behaalden een meerderheid in de raad. We zullen nu het college scherp volgen op de uitvoering ervan.In juni 2015 is het college van BGL etc. door bijna de hele raad door een motie van de PvdA opgeroepen om meer werk te maken van de werkgelegenheid (“Kom met een Wiedenplan Werk”, was de opdracht. Meerdere keren is door de raad en vooral door onze fractie en die van de CU aangedrongen om met plannen te komen (vooral voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt), maar bijna 2 jaar lang bleef het stil. Pas in juni ’17 kwam er een reactie: echter geen plan voor werk, maar een rapportage. Geen vernieuwende aanpak of projecten, niets. Het blijft bij: “we werken samen in de regio” en we doen aan “Parkmanagement 3.0” en veel excuses voor de “beperkte” mogelijkheden van de gemeente. Dit was niet de inzet van de motie van (nagenoeg de gehele) raad. Tinus Wolters zette de discussie namens de fractie scherp aan en kondigde een nieuwe motie aan.In de raad van Steenwijkerland was 20 juni de realisatie van een mega-stal met 600 koeien aan de Zuiderzeeweg bij Blokzijl aan de orde. De fractie van de PvdA heeft tegen dit voorstel gestemd, als enige van de fracties. Dergelijke grootschalige ontwikkelingen passen niet in ons landschap, gaf Willen Sommer aan. Bovendien kon het college van BGL etc. niet duidelijk maken wat dit betekent voor de verkeersproblematiek in Blokzijl. Een dergelijke grote veehouderij brengt veel verkeersbewegingen met zich mee voor aanvoer van voer, afvoer van mest en melk.PvdA tegen voorrang voor grote boeren ten koste van landschap en inwonersZwembad Vollenhove voldoende open?Wethouder Dedden treedt af onder druk van rode kaartRaad neemt initiatief over na motie van de PvdA: werk maken van werk!Daarin wordt het college opgeroepen om met een plan te komen om meer werk te genereren voor mensen die ondersteuning nodig hebben om weer aan de slag te komen. Het college heeft de afgelopen 2 jaar op dit vlak niets gepresteerd, ondanks alle steun en aansporing vanuit de raad. Een gemiste kans.  De raad moet wat ons betreft dit nu maar overnemen. Van het college is niets te verwachten. Met ondersteuning van de CU hebben we een motie voorbereidt.” De motie kreeg een meerderheid van de raad achter zich. De raad gaat nu, vanwege het falen van het college, zelf invulling geven aan de ambities die verwoord zijn in de motie Wiedenplan Werk en voorbereidingen treffen om te komen tot een plan van aanpak voor groei van de werkgelegenheid met bijzondere aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.Plan voor (ver-)nieuwbouw van scholen hoogst nodig Fractie Partij van de Arbeid Steenwijkerland Bijna twee periodes in de RaadZeven en een half jaar lid van de fractie PvdA Steenwijkerland. Een periode in de coalitie en bijna een hele periode in de oppositie. Twee heel verschillende ervaringen. En dan ga ik nu vertrekken uit Steenwijkerland. Een nieuwe baan in een ander deel van Nederland, in de prachtige stad Leiden.In de periode van de oppositie heeft de fractie zich extra ingezet voor het behoud van goede thuiszorg. We vinden dat het geld beschikbaar voor de zorg, participatie en jeugd hier ook aan uitgegeven moet worden. Niet in gratis parkeren, nette rotondes of straatverlichting. Nu blijft er veel op de plank liggen en maakt de coalitie van BGL, CPB, CDA en D66 meer onrust dan nodig. Werk maken van werk, zorg voor de mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, daar heeft de fractie zich steeds hard voor gemaakt.En dan nu naar Leiden. Daar mag ik een prachtige functie gaan uitoefenen als bestuurder van een scholengroep met primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Helaas moet ik daar voor verhuizen, het is te ver en een voorwaarde die hoort bij de baan. Ik heb de laatste 10 jaar met veel plezier in Steenwijk gewoond. Veel leuke mensen ontmoet en mij mogen inzetten voor de publieke taak vanuit de PvdA. Een fijne en actieve afdeling, met aardige en betrokken leden. Een mooie fractie, goed geleid door Trijn met een prettige onderlinge verstandhouding en samenwerking. Dank voor het vertrouwen. Ik ben blij dat mijn plek wordt ingevuld in de Raad door een competente, jong en enthousiast burgerraadslid. Tinus Wolters.     Uit het gewestBestuur: We danken haar voor de getoonde inzet en wensen haar veel succes toe in haar verdere leven.De Vereniging na 15 maart:Het is tijd voor een nieuwe actiegerichte aanpak met ruim baan voor leden, belangstellenden en betrokkenen op kernthema’s. Daarbij kijken we niet alleen naar hoe we onze idealen verwezenlijken in de nieuwe tijd. We kijken ook naar de organisatie, bij de Tweede Kamerfractie en op het partijbureau maar ook de organisatie van onze beweging als geheel.Twee cruciale stappen:Het partijbureau en de organisatie van de Kamerfractie worden kleiner. Of beter gezegd: klein. Méér samenwerking is niet alleen wenselijk maar ook simpelweg noodzakelijk. Uiteraard met respect voor de verschillen in taken. Ook bij de neveninstellingen bestaat er grote behoefte aan coöperatie, samenwerking en actie met elkaar. Nu het partijbureau per 1 september de huidige locatie moet verlaten zijn we de zoektocht gestart naar een nieuw pand dat niet alleen de fractiemedewerkers, de medewerkers van het partijbureau en de neveninstellingen kan huisvesten, maar wat tevens kan fungeren als een extra uitvalsbasis voor onze activistische beweging. Momenteel zijn we in onderhandeling over een pand in Den Haag.2 Regionale actiecentra in alle windstrekenWe starten met vier regionale actiecentra en schalen op zodra dat kan.
 • 1e fase: per 1 september
 • De kracht van onze beweging, van ons potentieel, ontsluiten. Dat moet op de plekken waar de energie zit. Dichtbij huis. Waar we de beweging van buiten naar binnen met elkaar vorm kunnen geven. Onze uiteindelijke ambitie bestaat uit het realiseren van regionale actiecentra die werken als vliegwiel voor o.a. actie, ideeënvorming, politieke coördinatie, ombudswerk en bovenal: plezier. Vanuit daar brengen we onze idealen in de praktijk, voeren we de slag om het noorden, de strijd om het zuiden, organiseren we de winst in het oosten etc.
 • Vergaderingen die vanuit het hele land bezocht worden zoals de verenigingsraad en de C50 zullen op een centrale locatie in het land worden gehouden. Daar verandert niets aan.
 • De voorkeur van de meeste neveninstellingen ging uit naar Den Haag aangezien daar de slag te winnen is met maatschappelijke organisaties.
 • 1 Een nieuwe centrale locatie
 • Onze landelijke fractieleden, de 27 medewerkers op het partijbureau en de 25 medewerkers bij de fractie in de Tweede Kamer, ze zijn slechts een onderdeel van een veel groter geheel. Lokale en regionale partijgenoten, neveninstellingen, actieve en (nog) niet actieve leden vormen de ruggengraat van de beweging die we willen bouwen. Negen zetels mag dan weinig zijn, 45.000 leden vormen een ongekende kracht. Zeker als we ons bedenken dat in maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, in buurten en wijken honderdduizenden mensen actief zijn die onze idealen elke dag weer in de praktijk brengen.
 • (uit de verenigingsraad)
 • Bestuurslid Wim Jansen Lorkeer zal haar taak overnemen tot wij een nieuwe penningmeester in onze geledingen kunnen verwelkomen. Er is vanaf heden dus een vacature penningmeester in het Gewestelijk Bestuur.
 • Onze penningmeester, Karina Zwanepol heeft aangegeven dat ze wegens drukke werkzaamheden het penningmeesterschap niet meer kan vervullen en ook niet in staat is regelmatig de bestuursvergaderingen bij te wonen. Ze treedt daarom per 1 september af en maakt dan ook niet meer deel uit van het bestuur.
 • Frits Hoekstra  
 • Het is een onrustige periode, de laatste drie en een half jaar, ik heb de laatste drie jaar de ene na de andere wethouder zien komen en gaan. Ik vraag me wel eens af of lokale partijen goed zijn voor een stabiel bestuur van de gemeente.
 • In die 7 en een half jaar hebben we als fractie PvdA veel bereikt. We hebben in de periode in de coalitie ervoor kunnen zorgen dat sport, jongerenwerk en cultuur zijn versterkt. Er is veel geïnvesteerd in de buitengebieden en in de natuur ontwikkeling in Steenwijkerland. Daarmee hebben we onze gemeente nog aantrekkelijker gemaakt voor recreatie en toerisme, een belangrijke bron van werk. We hebben kunnen voorkomen dat windmolens midden in onze prachtige gemeente werden geplaatst. En tegelijkertijd is er veel geïnvesteerd in zonne-energie. 
 • Luc F. Greven
 • Het college van BGL etc komt maar niet af met het al jaren aangekondigde plan voor de verbetering van de schoolgebouwen. Vele scholen zijn gedateerd, modern onderwijs is er nauwelijks mogelijk. Trijn Jongman legde de vinger op de zere plek:“In 2014 heeft u in de PPN geschreven dat u voortvarend het integraal onderwijs huisvestingsplan zou oppakken. De PvdA heeft u daarmee gecomplimenteerd met de opmerking om voorrang te geven aan Giethoorn. In 2013 was iedereen namelijk op één lijn voor Giethoorn: Een school op een mooie locatie. Daarna viel het lang stil. Er was veel energie vanuit de betrokkenen nodig om eindelijk de kogel door de kerk te krijgen. En weer valt het nu stil. Giethoorn wacht nog! Nadat na anderhalf jaar de beoogde nieuwbouwlocatie eindelijk ook bij u duidelijk was, hebben we nu een meningsverschil van 50 meter in Giethoorn. 50 meter! U kunt het draagvlak in Giethoorn hiermee verspelen Nu drie jaar later weer een gemiste kans. Er ligt overigens nog steeds geen integraal huisvestingsplan voor het onderwijs, terwijl veel scholen gedateerd raken. Er zijn diverse scholen die aan renovatie toe zijn, o.a. de scholen in Wanneperveen, op de Gagels, Steenwijkerwold. Maar er ook de noodzaak te investeren in de huisvesting van de RSG en CSG Eekeringe, beide belangrijke VO voorzieningen voor onze gemeente. De besturen hebben dat het college en de raad al jaren geleden kenbaar gemaakt. En de grote wens vanuit Tuk kennen we allemaal. En nu, na uw belofte in 2014, nog geen plan.  Weer een gemiste kans. En… hoe serieus neemt u het huisvestingsplan als er in de PPN/begroting niet voor meerdere jaren een bedrag is opgenomen om het echt te realiseren. Nergens is structureel geld gereserveerd.”
 • Trijn Jongman heeft namens de fractie van de Partij van de Arbeid er bij het college van BGL etc opnieuw op aangedrongen te komen met een plan voor de vernieuwing en nieuwbouw voor alle scholen in Steenwijkerland:
 • Trijn Jongman heeft bij de behandeling van de perspectiefnota het college en de raad opnieuw opgeroepen om meer werk te maken van werk. Teveel Steenwijkerlanders staan langs de kant, ook veel mensen met een beperking: “De PvdA zet in op werk. De raad heeft dit in 2015 breed omarmd en ondersteund met de PvdA-motie Wiedenplan Werk.
 • Wethouder Dedden van BGL is dinsdag 4 juli afgetreden. Een motie van de PvdA, VVD en CU, ondersteund door coalitiepartij CDA, over zijn functioneren als wethouder ten aanzien van de IGSD (sociale dienst) was de directe aanleiding, een langdurige en slepende discussie met een groot deel van de raad over dit dossier de bron. Trijn Jongman bracht de motie, waarin het vertrouwen in de wethouder opgezegd werd, in de raad in namens de partijen. Ze onderbouwde hem onder andere met: “Voorzitter, het is niet onze hobby om wethouders naar huis te sturen. Toen recentelijk een motie in deze raad lag waarmee het vertrouwen in wethouder Wagterveld opgezegd werd, naar aanleiding van zijn opereren rond museum Olde Maathuus, hebben wij daar tegen gestemd. Een wethouder wegsturen doe je niet op basis van een incident. Het bestuurlijk opereren met het dossier IGSD is evenwel een aanhoudende bron van discussies en onvrede in de raad. Nimmer werd een agendapunt met de IGSD met een brede tevredenheid afgesloten. Telkens weer was er discussie over het niveau en de betrouwbaarheid van de informatie, de kwaliteit en de stijl van de bijdrage van de wethouder, telkens bleven er vragen over de bestuurlijke aansturing van de IGSD vanuit Steenwijkerland en vragen over de kennis van het dossier bij wethouder Dedden gezien het herhaaldelijk inroepen van ambtelijke ondersteuning, ook op oneigenlijke momenten. Het Plan van Aanpak voor de IGSD bleek geen basis voor herstel, maar een bron voor verdere onduidelijkheid over geleverde prestaties. Rapportages werden pas enigszins transparant na voortdurend aandringen vanuit de raad, alsof het om peanuts ging en niet over 2x 800.000 euro en de toekomst van mensen die aangewezen zijn op ondersteuning van de IGSD om weer aan het werk te komen. Al maanden en maanden wacht de raad op de toegezegde benchmark, die het mogelijk maakt het functioneren van onze IGSD te vergelijken met andere sociale diensten. Keer op keer zegt de wethouder toe dat die komt, “al is het moeilijk”. Schokkend zijn onze bevindingen van de laatste week. Nu blijkt de wethouder in het bestuur van de IGSD afgesproken te hebben dat er geen benchmark komt! Waarmee de raad willens en wetens op het verkeerde been is gezet. En in de algemene vergadering van het bestuur van de IGSD gaat de wethouder akkoord met de structurele uitgave van 800.000 zonder duidelijk doelstellingen, ondanks de boodschap van de raad bij motie van 20 juni om dat niet te doen. Sterker, wethouder Brus volgt de raad in die bestuursvergadering van de IGSD en stemt tegen de uitgave van 800.000 structureel, geheel in lijn met de wens van de raad, wethouder Dedden negeert de raad en stemt voor die structurele extra uitgaven. Alles wat een wethouder dient te respecteren: het budgetrecht van de raad, de actieve informatieplicht aan de raad, de raad in een positie brengen om haar controlerende functie uit te oefenen……is met voeten getreden. Een raad die zichzelf respecteert kan dat niet laten passeren. Daarom, ondanks onze terughoudendheid op dit vlak, komen we samen met de VVD, CU met een motie waarin het vertrouwen in wethouder Dedden wordt opgezegd…….” Dedden kondigde direct na het presenteren van de motie zijn ontslag aan. In de nabespreking in de raad gaf het CDA aan de motie te steunen. In stemming brengen was evenwel niet relevant meer na het vertrek van Dedden.
 • De fractie van de PvdA heeft raadsvragen gesteld over de openstelling van het zwembad in Vollenhove. De angst bestaat dat verdere vermindering van de vrije zwemuren tot steeds minder bezoekers zal leiden. In Vollenhove is een nogal aanhoudende discussie ontstaan over de vermindering van de openstelling van het zwembad. De Belangenvereniging Vollenhove heeft deze problematiek ook bij het management onder de aandacht gebracht.
 • In de Omgevingsvisie (pagina 9) die 20 juni aan de raad ter goedkeuring is voorgelegd geeft het college van BGL, CDA, CPB en D66 alle ruimte aan de verdere schaalvergroting van de agrarische bedrijven in Steenwijkerland. Die voorkeur voor de agrarische sector is bekend van dit college met 3 partijen die zich vooral aan de belangen van de LTO (de landbouworganisatie) verbonden hebben (wonderlijk is dat D66 daarin klakkeloos meegaat). In de Omgevingsvisie geeft het college aan dat de werkgelegenheid in de landbouw alleen op peil gehouden kan worden “door ruimte te geven aan schaalvergroting…..” Dat mag kennelijk ten koste gaan van de natuur en de inwoners van het landelijk gebied. Ze schrijven nl.: “Grootschaligheid kan botsen met landschappelijke en recreatieve waarden” en “toch moet er ruimte zijn voor de ontwikkeling van de agrarische sector” en “de ontwikkelingen in de agrarische sector zullen een stevig stempel drukken op het buitengebied….grotere bedrijfsgebouwen….” etc. Een evenwichtige afweging van belangen is hier zoek. Landschap en recreatie worden ondergeschikt gemaakt aan grootschalige landbouw, met de inwoners van het buitengebied wordt helemaal geen rekening gehouden. Het college maakt geheel niet aannemelijk dat die grootschaligheid echt de werkgelegenheid dient. Het is ook waarschijnlijker dat die grootschaligheid tot minder werk leidt, conform de trend in ons land in de afgelopen decennia. De Omgevingsvisie bedient vooral de “grote boeren”. Die zullen ook de milieu-ruimte opgebruiken, ten koste van de ruimte van de reguliere bedrijven die uit willen breiden. Trijn Jongman diende namens de fractie van de PvdA een tegenvoorstel en riep daarin het college op tot een meer evenwichtige afweging te komen tussen de belangen van de agrarische sector en die van de natuur, het landschap, inwoners en recreatie en toerisme en alleen agrarische bedrijvigheid die naar aard en schaal past bij de bijzondere landschappelijke kwaliteiten van Steenwijkerland te faciliteren en dus megastallen tegen te gaan. Tevergeefs, alle andere partijen stemden tegen en geven zo voorrang aan grote boeren.
 • De locatie ligt direct achter de kern, Blokzijl is niet berekend op nog meer en groter landbouwvervoer door de oude kern met nauwe straatjes. De wethouder kondigde wel “overleg” aan, maar kon geen zekerheden bieden. De PvdA steunt ontwikkelingen in de agrarische sector die naar aard en omvang passen in Steenwijkerland, maar is tegen dergelijke grootschalige (bijna industriële) complexen. Daarmee worden alleen een paar “grote boeren” gediend ten koste van ons landschap in de leefbaarheid voor de inwoners.
 • PvdA tegen mega-stal bij Blokzijl
 • College nauwelijks actief voor werkgelegenheid
 • Oproep tot beter beleid rond minima en armoede
 • Alle kinderen moeten mee kunnen doen!
 •  
 • Wim Ziel, penningmeester                                                                                        
 • Namens het bestuur,
 • Met vriendelijke groet,
 • U bij voorbaat dankend voor uw bijdrage.
 • Maar u weet dat bij de Partij van de Arbeid nog steeds geldt dat de ” sterkste schouder de zwaarste lasten zullen dragen ”.
 • t.n.v. PvdA afd. Steenwijkerland.
 •  
 •                                                                        Steenwijkerland, september 2017
 •  
 • afdeling Steenwijkerland
 • Vaststellen kandidatenlijst Gemeenteraad
 • 7 DECEMBER 2017:
 • Vaststelling Verkiezingsprogramma Gemeenteraad
 • 23 NOVEMBER 2017:
 • Discussie Verkiezingsprogramma Gemeenteraad
 • 18 OKTOBER 2017:
 • Vooraankondigingen:
 •             e-mail : info@ombudsteamsteenwijkerland.nl
 •             Ombudsteam:
 •             www.steenwijkerland.pvda.nl
 •             Website:
 •             uiteraard ook op andere momenten op de privé-nummers van de fractieleden.
 •             Fractiespreekuur:
 •             Mevr. Blaauw-vd Honing, de Meenthehof 38, 8332 AZ Steenwijk
 •             Dhr. Bult, Brink 2, 8371 WH Scheerwolde
 •             Dhr. H.Mintjes , Marienwold 19, Steenwijkerwold
 •             Dhr. J.G. Dirkzwager, nieuw adres: Hoofdweg 305, 8475 CC Nijeholtpade
 •    8341 SE Steenwijkerwold
 •             Dhr. S. Bunt, nieuw adres :‘t Klooster 3, 8355 AR Giethoorn
 •             Verhuisd:
 •             Nieuw lid:
 •             De eerstvolgende editie verschijnt in november, deadline kopij 6 november 2017
 • Jan Dirkzwager, voorzitter
 • Namens het bestuur,
 • Wij hopen U te ontmoeten!
 • Het rode noorden – bijvoorbeeld vanuit het pand in Groningen;
 • De slag om het zuiden – bijvoorbeeld vanuit het pand in Tilburg of Eindhoven;
 • De winst in het oosten – bijvoorbeeld vanuit het pand in Doetinchem; Overijssel en Gelderland voeren op dit moment overleg over een voor iedereen goed bereikbaar pand.
 • De rode Randstad en Zeeland – bijvoorbeeld vanuit het pand in Rotterdam.2e fase: januari 2018 mits bovenstaande vier op stoom zijn
 • Actiecentrum hoofdstad, rode Zaan en kop NH – bijvoorbeeld vanuit Amsterdam;
 • Actiecentrum steden midden Nederland – bijvoorbeeld vanuit Utrecht;
 • Mobiel actiecentrum: reis langs de lokale kantoren voor de Gemeenteraadsverkiezingen. (GR18).
 • De programmering zoals wij die voor ons zien in deze actiekantoren vindt plaats in de avonden of in de weekenden. Daarbij denken we aan activiteiten binnen de volgende kaders:
 • Gezamenlijke actie!
 • Politieke planvorming.
 • Ideeënontwikkeling en debat.
 • Training beweging 2020.
 • Ombudswerk.
 • Campagne en PvdAindebuurt.
 • Plezier!Ook zoeken we per kantoor een politiek coördinator die bijvoorbeeld als het gaat om de regionale politieke afstemming of om het ombudswerk een aanjagende rol speelt. Koos Dalstra, UIT DE STATENDe eerste week na de zomervakantie noemt men in Franrijk La Rentree.Onze vakantie in Frankrijk is al weer enige weken geleden en onze dagen stonden deels in het teken van aanpassen aan de klimaatomstandigheden.Op Schiphol was het deze zomer wederom recorddruk. Op dit moment loopt bestuurlijk volop overleg of er iets kan worden gedaan aan de hoogte en routes van het overkomende luchtverkeer voor Luchthaven Lelystad. Persoonlijk vind ik dat we echt selectiever moeten worden met het vliegen. Er groeit een generatie op die het normaal vindt om voor de prijs van een spijkerbroek jaarlijks meerdere luchtreizen te maken. Politiek staan we in Overijssel voor de uitdaging om de belangen van onze inwoners en natuur, de vuurvlinderpopulatie in Weerribben staat onder druk, te behartigen. Middels een zeer breed gesteunde motie van mijn hand proberen we ons landsdeel actief en gelijkwaardig betrokken te krijgen bij het overleg over uitbreiding van de luchtvaart op Lelystad en Schiphol.Het nieuwe seizoen is van start, ik heb er veel zin in en probeer daarbij het prettige zomerse gevoel nog even vast te houden. Hans NooterHans.nooter@gmail.com                             WETENSWAARDIGHEDENIn de fipronilzaak probeert men het uit te laten draaien op de vaststelling of de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) tijdig en adequaat heeft gereageerd op een melding omtrent een eventueel gevaar voor de volksgezondheid. De NVWA is al bij voorbaat veroordeeld. Ook de pluimveesector kent een z.g. IKB (Interne Kwaliteits Bewaking). In dit IKB zijn controles voorgeschreven op het gebied van o.a. voeding, gebruik schoonmaakmiddelen en geneesmiddelen. Een IKB systeem zal in grotere organisaties wel kunnen werken indien er een functiescheiding is toe te passen. Bij een kippenboer hebben we echter te maken met één persoon die al of niet de behoefte heeft zaken te controleren en de uitkomsten hiervan vast te leggen ook wanneer de uitkomst hem niet bevalt. Het feit dat er fipronil is aangetroffen op bedrijven die niet in de administratie van het Barneveldse bedrijf voorkomen is daarom niet vreemd. Bijvoorbeeld zou een ontsmettingsklus zwart kunnen zijn uitgevoerd, zo van “we komen zaterdag wel even langs en wanneer we geen rekening hoeven sturen doen we het voor de helft van de normale prijs”. Ook niet alle eieren zullen met een rekening worden verkocht.De controle door of namens de overheid zal weer moeten worden geïntensiveerd. Zwendel.In het nieuwste boek van Gerard Aalders (voormalig onderzoeker bij het NIOD) worden elf gevallen van grootschalige oplichting en zwendel in de twintigste eeuw beschreven. In twee gevallen gaat het om bedrijven in ons land te weten Reinder Zwolsman en Teixeira de Mattos.   Jan ten KloosterWaterschap Drents Overijsselse DeltaHé, hé, eindelijk vakantie. Omdat onze jongste zoon zichzelf kan redden (als het aankomst op eigen vertier op Majorca) hebben wij onze vakantie gepland na het hoofdseizoen. Dat betekent de laatste jaren dat we in september onze vakantie vieren, dit jaar direct na het corsofeest in Vollenhove. Dat is ook wel prettig. Mijn moeder is altijd jarig rond feest, dat is elk jaar hetzelfde. Maar eens in de 5, 6 jaar is ze jarig tijdens het corsofeest. Zo ook dit jaar. Wat niet hetzelfde blijft is haar leeftijd, elk jaar er weer eentje bij. Sinds zaterdag telt ze 88 lentes. Maar….het leek me ook een terechte aandacht voor haar, aandacht en waardering die ze verdient. Aandacht en waardering speciaal gericht op haar. Voor alles wat ze heeft betekent voor de gemeenschap in Vollenhove, voor alle zorg die ze heeft geleverd in haar dienstbare, zorgzame leven. In tijden dat thuiszorg nog een onbekend woord was. Zo denkend kun je haar zien als een uitvinder van de thuiszorg! De Queen Mom van de thuiszorg!Verhuizen naar Nieuw Clarenberg is niet aan de orde. We wonen met z’n tweeën nog prima hier. Heftig nee schuddend: Hôl op Wim, hôl op met dat gezeur! Oen va hef zelf het huus ebouwd, doar goan wij niet uut. Alleen als het echt niet anders meer kan. Voor anderen ligt dat anders, die hebben hulp meer nodig. Wij redden ons wel. Wanneer ik dan naar mijn vader kijk en hij weer met tranen in de ogen zit vanwege mijn advisering zeg ik maar weer: ja, dat is ook zo. En deze hulp was afgelopen corsoweekeinde weer geweldig! Dat was weer één groot feest! Meedenken in het op tijd de noodzakelijk zorg leveren, tijden aanpassen zodat de jarige job op tijd naar het kindercorso kan. Zondag ook even wat eerder, want dan komen kinderen en kleinkinderen oma feliciteren voordat ze naar de feesttent gaan. Iedereen feest, ikzelf vakantie, maar de thuiszorg in dit feestgedruis de stabiele factor, die flexibel zorgt voor een continue aandacht voor zorg en persoonlijke aandacht. In dienst van de zorg! En niet alleen voor de Queen Mom hé, maar ook voor vele anderen.Mede mogelijk gemaakt door de thuiszorgmedewerkers. Hulde!Wim KonterCorso maak je samenHet virus leeft niet alleen in Vollenhove. Ook Sint Jansklooster is er mee besmet. En in het verlengende natuurlijk ook de gondelbouwers die het virus kennen zoals Dwarsgracht, Belt schutsloot en Giethoorn. Ook in andere delen van het land komt het virus voor. Zundert. Lichtenvoorde, Eelde, Frederiksoord en nog veel meer plaatsen. Er wordt samengewerkt. Informatie gedeeld. Zelfs ontwerpers zijn niet meer aan hun eigen corso verbonden. Zo heeft Gezienus Bruining uit Sints Jansklooster al ontwerpen gemaakt voor Zundert en Lichtenvoorde. Wagenbouwers helpen elkaar ook de laatste dagen in het prikken van de bloemen. Corsogroepen uit Sint Jansklooster en Vollenhove helpen elkaar de laatste dag. Maar er gaan ook groepen naar Zundert voor de laatste dag. En wat nu nog mooier is dat al die topcorso’s een plaats krijgen bij de omroepen. Elk weekend is er een corso en die worden live uitgezonden via TV- OOST in onze regio. Maar ook daar is er de samenwerking met RTV Gelderland, Omroep Brabant etc. Opnames worden gedeeld. Het virus worden nog meer verspreidt. Het is genieten, elkaar wat gunnen. Was dat maar een vanzelfsprekendheid in de politiek. Elkaar de goede mensen gunnen. Samen iets afmaken. Genieten van de dingen die een ander bedenkt en maakt. In de politiek is het meer neuzelen. En elkaar de vliegen afvangen. Als iedereen het er over eens dat de leraren in het basisonderwijs een beter salaris verdienen dan moeten we dat regelen. En geen ruzie gaan maken over het moment en wie de discussie , op welk moment start. Als er een meerderheid is die vindt dat het eigen risico in de zorg omlaag moet: regel het en kom met alternatieven, maar begin niet je verkiezingsbelofte al voor het eerste debat om zeep helpen. Hoe geloofwaardig is de politiek dan nog?? Wie mag je nog geloven? Wie kun je nog geloven?Ik hoop dat het corsovirus zich gaat verspreiden onder politiek Den Haag. Waardering voor elkaar opbrengen. Een samenleving maak je samen. Kennis delen en elkaar helpen. Samen creatief zijn door de juiste toon te zoeken. Samen kom je verder. En zo kun je ook mensen weer enthousiast maken voor politiek.
 • Trijn Jongman, fractievoorzitter
 • Een corso is niks zonder muziek. Dus ook die krijgen de volle aandacht. En als je graag muziek maakt en dat samen in een fanfare of trompettercorps doet is het toch kicken dat je je optredens terug ziet via TV. Er worden mensen enthousiast van. Kinderen die in aanraking komen met vormen van muziek maken.
 • Als rasechte Venose heb ik een zwak voor corso’s. Al eerder heb ik in de koppelinks hier melding van gemaakt. Huize Jongman is besmet met het virus en iedereen is actief bij een wagenbouw groep. En afgelopen jaar is gebeurt wat nog niet in de verwachting lag , maar Max heeft met zijn corsogroep een hogere waardering van de jury gehad dan de corsogroep van zijn vader en zusjes. En dat was mooi! Mooi, omdat het geen strijd is tussen de mannen, maar er is waardering voor elkaars werk. En het mooie is dat iedere corsowagen op die manier met elkaar omgaat. Er wordt vaker gesproken over onderwaardering van een wagen dan over overwaardering.
 • Trijnreis
 • En daar zat ze zaterdag dan. De Madonna naast de Don. In afwachting van wat komen gaat. Genietend van het mooie weer en de aandacht van de mensen om haar heen. Groot was de verassing en de emotie bij de Queen Mom toen, voorafgaande aan het middagcorso, het Kerkstraat dwijlorkest spontaan het “lang zal ze leven” inzette. Speciaal voor haar. s’Middags werd het nog eens dunnetjes over gedaan door de Vollenhoofsch fanfare. Dat maakte de waardering voor de Queen Mom, een uitvinder van de thuiszorg, compleet. Een ware aubade!
 • Maar ze beseffen elk jaar meer dat ze beiden steeds afhankelijker worden van hulpmiddelen zoals brillen, kunstgebitten, gehoorapparaten en rollator (waar moeders overigens weigert gebruik van te maken, daar is ze nog te goed voor. Voor anderen ligt dat anders). Maar zoals al gezegd, ook afhankelijk van ondersteuning of hulp van anderen. Naast “eigen” inzet van (klein)kinderen én aanhang (dat noemen we nu mantelzorg), is inzet van de medewerkers van de thuiszorg en huishoudelijke hulp meer en meer noodzakelijk. En niet meer weg te denken in Huize Konter.
 • Zo fantaseer ik in bijzijn (en ergernis) van moeders er dan wat af. Zij vind dat allemaal maar niks, dat “in de picture” staan. Gewoon doen wat je doen moet en als je wat over hebt (€’s of de energie om anderen te helpen) dan is het vanzelfsprekend dat je dat inzet. Voor mijn moeder wás dat vanzelfsprekend. Inderdaad was, want door lichamelijke malheur is de onverwoestbare niet meer onverwoestbaar. Niet meer in staat anderen te helpen. De tomeloze energieke Truus de mier is niet meer. En haar energie vloeit steeds meer weg. Erger nog (althans zo ervaart zij dat), ze is afhankelijk geworden van de hulp, die zij altijd aan anderen gaf.
 • In de aanloop naar het corso heb ik haar een beetje op stang gejaagd. Uit haar evenwicht gebracht. Ik heb gedreigd haar, naast de dahliakoningin, dahliaprinses en corsoheld, uit te (laten) roepen als Queen Mom van het corso. Met een kroon in de vorm van 88 op haar hoofd, op een wagentje eveneens in de vorm van twee 8-en, tussen de corsowagens door de straten. Ik had ook al de mimiek, zeg maar de choreografie, bedacht. Vergezeld door een ware prins gemaal (mijn vader, ook 88 levensjaren), met een wit handschoentje gracieus zwaaien. Dat leek me een mooi plaatje.
 • En feest was het! Ik heb genoten van de creaties van de wagens, de biertjes, de ontmoetingen en het bijpraten met vrienden, kennissen en de wat verder af wonende familie. Hoe gaat het? Goede vakantie gehad? Alles goed? Volgend jaar ga ik… Kinderen alles goed? En met je ouders? Socialisen optima forma.
 • Aubade aan zorgverleners
 • Willemsoord, 30-8-2017
 • Geldelijk gewin doet veel ogen dichtknijpen.
 • Zonder in te gaan op de bijzonderheden, (ik kan u aanraden het boek te lezen) valt ook hiervoor dat we te maken hadden met onvoldoende controle namens de overheid en wat nog erger is, het tegengaan van controle door de overheid om de reputatie van bepaalde personen te beschermen. Prins Bernhard wordt ook veel genoemd. Accountantscontrole helpt ook niets wanneer accountsorganisaties belangen hebben bij een klant of worden omgekocht om maar niets onrechtmatigs te zien.
 • In het voorgaande ging het over slordigheden en onbekwaamheden die ook tot grote gevolgen hebben kunnen leiden.
 • Wat in de pluimveesector heeft kunnen gebeuren zal in veel andere bedrijven kunnen gebeuren. De agrarische sector is mij teveel bezig met haar imago te promoten. Valt er soms wat te verdoezelen?
 • We moeten even een paar tientallen jaren terug in de geschiedenis. In het bedrijfsleven en ook bij (semi) overheidsinstellingen werden (ISO) certificaten ingevoerd. Bij verlening van een certificaat zou de betreffende organisatie haar interne organisatie dusdanig op orde hebben door de bewaking van procedures dat externe controleorganisaties als bijvoorbeeld de NVWA en KIWA maar ook accountants bij hun controle hierop zouden kunnen steunen. M.a.w veel controles zouden niet meer nodig zijn omdat de organisaties zelf alles al controleerden.
 • Welke lessen moeten worden getrokken uit de fipronilaffaire.
 • Fractie Provinciale Staten Overijssel
 • Een werkbezoek aan Steenwijk op 6 september over werk en ontwikkeling, deftig gezegd de Human Capital agenda, gaf inzicht in de praktijk van de participatiewet. In de Staten hebben we meermaals gesproken over de mogelijkheden om gemeenten en lokale partners te ondersteunen op dit thema. Uiteindelijk willen we natuurlijk banen zien voor de vele investeringen die de provincie doet. Punten die ik uit het werkbezoek mee heb genomen gaan over de vraag of en hoe we als provincie ondersteunend kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij investeringen in uitgebreidere begeleiding en coaching van werkzoekenden, het organiseren van meer beloning rond werk-ervaringsplaatsen door aanvullende scholing, een rijbewijs e.d. Uitdaging is vooral dat mensen doorstromen naar normaal betaald werk en vooruitzicht hebben op verbetering. Op dit moment blijft ruim 20% van de mensen na de ervaringsplaats aan het werk. Een groot aantal mensen dus nog niet. Ook taal en taalachterstanden zijn voor een aanzienlijke groep een belemmering om verder te komen. Hier moeten we ook naar kijken. De komende periode zullen wij als fractie dit onderwerp blijven oppakken.
 • Heel hete dagen met lokale warmterecords op onze locatie in Zuid Frankrijk en zwaar noodweer onderweg betekenden dat we onze plannen moesten bijstellen. Klimaatadaptatie is ook het thema van de provinciale infosessie die ik bijwoonde. Momenteel wordt het eerste Regionale Adaptatie Plan opgesteld. Hier wordt met een groot aantal partijen een meerjarenplan opgesteld om onze voeten droog te houden en om te gaan met effecten van warmte- en wateroverlast. Vertrekpunt is dat we slim om leren gaan en inspelen op effecten van klimaatverandering.
 • Een mooie duiding van de herstart van alles: bijna iedereen weer thuis, drukte op spoor en weg, volle agenda’s, korte dagen en voor menig partijlid natuurlijk ook de politieke vergaderingen.
 • Rentree
 • Voorzitter Gewest Overijssel
 • We mikken op een wekelijkse activiteit waarbij Kamerleden, hun medewerkers en partijbureau standaard (dus elke week) aangehaakt zijn en actief mee organiseren.