Kom op college: maak er werk van!

4 december 2017

Het college van BGL etc. gaat er prat op zo’n 80% van de doelstellingen gerealiseerd te hebben. Dat lijkt niet zo gek, maar…..het gaat er natuurlijk maar om welke doelen dat zijn. De belangrijkste doelstelling in de ogen van de fractie van de PvdA is in ieder geval volledig niet gehaald: de doelstelling om jaarlijks 100 arbeidsplaatsen te realiseren voor mensen “met een afstand tot de arbeidsmarkt”. Daarbij moet o.a. gedacht worden aan de mensen van de sociale werkvoorziening (NWG) en langdurig werklozen met weinig opleiding. We hebben als fractie van de PvdA het belang van dat doel steeds onderstreept en het college keer op keer aangevuurd om er echt werk van te maken. Tevergeefs, er zijn 2 wethouders van BGL op de portefeuille gesneuveld, maar er is geen perspectief voor mensen die met wat extra hulp uitstekend aan het werk kunnen. Trijn Jongman legde er opnieuw de vinger bij. Ze riep op om als gemeente het goede voorbeeld te geven en mensen van de NWG (die vaak het gemeentelijk groen verzorgen) een vaste baan bij de gemeente te bieden: “ Geen payrolling-constructies met mensen van de NWG aan het werk bij de gemeente. Dat moeten we niet willen! Mensen moeten gewoon mee kunnen doen met een fatsoenlijk vast contract.” Ook sprak ze haar zorg uit over de financiële situatie bij de NWG en de onzekerheid die dat bij de mensen teweegbrengt: “College, uw rapportage over tekorten bij de NWG vormen een wirwar van cijfers…dat moet helderder. Duidelijk is alleen dat het financiële plaatje er niet goed uitziet. Wat betekent dat voor de mensen die aangewezen zijn op de sociale werkvoorziening? Onzekerheid!” Wethouder Akkerman zegde toe alsnog met inzichtelijke cijfers te komen en te werken aan fatsoenlijke aanstellingen voor mensen van de NWG bij de gemeente Steenwijkerland. We  blijven het scherp volgen.