27 maart 2017

Kinderen in armoede: kom op college!

Het college van BGL etc. maakt niet veel vaart met het tegengaan van de gevolgen van armoede voor kinderen. Al eerder drong de fractie van de PvdA aan op extra aandacht en op het snel inzetten van de extra gelden die staatssecretaris Klijnsma voor de gemeenten beschikbaar heeft gesteld. We hebben nu opnieuw raadsvragen moeten stellen omdat het college alle tijd neemt….:

Geacht college van Steenwijkerland,

Op 31 augustus van vorig jaar vroegen wij u naar het beleid van uw college met betrekking tot kinderen die opgroeien in armoede. Directe aanleiding waren cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de ontwikkeling van het aantal kinderen in bijstandsgezinnen. Dat is in Steenwijkerland met 5% relatief groot ten opzichte van gemeenten als Westerveld, Staphorst en Zwartewaterland (2 tot 4%). Wij vroegen u om aanvullende maatregelen om te voorkomen dat deze kinderen op achterstand of buitengesloten raken. Uw reactie was in uw antwoordbrief: “Wij zien op dit moment geen aanleiding om naar aanleiding hiervan onze regelingen aan te passen.” Ook toen de fractie van de PvdA, naar aanleiding van de 100 miljoen die staatssecretaris Klijnsma op 20 september extra beschikbaar stelde voor armoedebestrijding onder kinderen, vroeg of dit voor het college aanleiding was tot aanvullende inspanningen reageerde wethouder Frantzen in de raad: “We gaan geen nieuw kader stellen, maar als er meer gelden komen zullen we met een voorstel komen.  Als er geld komt dan kunnen we er een  schepje bovenop doen en dan komen we met een plan.” We zijn nu ruim 6 maanden verder en gaan ervan uit dat voor Steenwijkerland de extra middelen uit de 100 miljoen al enige tijd in beeld zijn en beschikbaar zijn voor gemeentelijk beleid. Dat roept de volgende vragen op:

  • Wat is de omvang van het bedrag dat Steenwijkerland (uit de 100 miljoen) aanvullend aan armoedebestrijding onder kinderen kan besteden?
  • Kunt u ons aangeven welke intensiveringen (in lijn met Frantzen’s “Er een schepje bovenop doen…”) van het beleid u intussen ingezet heeft?
  • U realiseert zich natuurlijk ook dat elke maand op achterstand voor deze kinderen er een teveel is. Welke extra inzet heeft u de afgelopen 6 maanden in het besef van de extra beschikbaar komende middelen voor kinderen in armoede al geleverd?
  • Wat is aan aanvullend beleid via de gemeenteraad te verwachten (beluister Frantzen in de raad met “….en dan komen we met een plan…”)?

Met vriendelijke groet,

Fractie PvdA Steenwijkerland

Luc Greven