13 maart 2017

Kermis- en Circusmuseum in gevarenzone?

De fractie van de PvdA heeft n.a.v. berichten in de OSC en gesprekken met betrokkenen bij het Kermis- en Circusmuseum (KCM) vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de gang van zaken bij het museum. Het bestuur van het KCM is zeer kritisch over de steun van de verantwoordelijk wethouder en de aanpak van de verwijdering van asbest uit het museum. Openstelling is in hun ogen op dit moment niet verantwoord.

Geacht college,

Recente berichtgevi ng in de OSC (vrijdag 10 maart) en gesprekken met direct betrokken (ex) bestuursleden en vrijwilligers van het Kermis- en Circusmuseum zijn voor de fractie van de PvdA reden om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Wij zijn ongerust over de continuïteit van het museum en hebben vragen bij het opereren van de verantwoordelijk wethouder in deze zaak. Wij zijn van mening dat het museum bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het centrum van Steenwijk en een bijzondere collectie herbergt, die overigens mede met gemeentelijke middelen is opgebouwd.

Wij vragen u:

  • In algemene zin en meer specifiek te reageren op genoemde berichtgeving in de OSC.
  • Ons te informeren over de gebouwelijke stand van zaken. Daarbij ook de kwestie van asbest en onderhoud van de panden te betrekken.
  • Aan te geven op welke wijze het college, middels de verantwoordelijk wethouder, zich ingezet heeft om het museum open te houden.
  • Ons te informeren over de actuele bestuurlijke situatie bij het museum.
  • Aan te geven wat het (volgens persberichten) “inleveren van de sleutel” voor gevolgen zal hebben.
  • Ons te verzekeren dat u werkt aan de continuïteit van het museum en behoud van de collectie in Steenwijk.