2 september 2015

Kansen voor NP Weerribben Wieden

Na een lang debat in de raad, vooral veroorzaakt door verwarrende standpunten van de zijde van het college, is er nu toch een heldere opdracht voor het college om verder, samen met de partners in het gebied, onderzoek te doen naar de mogelijkheden om toeristische promotie en de educatie beter vorm te geven. De provincie Overijssel heeft die verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij het gebied gelegd en besloten zichzelf te beperken tot het bekostigen van het natuurbeheer. Frits Hoekstra namens de PvdA en ook andere fracties drongen er herhaaldelijk bij het college op aan de verantwoordelijkheden goed te blijven scheiden en niet te doen alsof de gemeente zou gaan over uitbreiding van het park (nadrukkelijk aan de orde bij het rijk en de provincie). Wethouder Wagterveld onderschreef ten langen leste het standpunt van Frits.