27 oktober 2016

Jan Cordes: “Geen zonnepark op Woldmeentherand!”

De gemoederen bij de inwoners van de Woldmeenthe over de mogelijke realisatie van een zonnepanelenpark aansluitend op hun wijk (tussen de A en de Woldberg) lopen hoog op. Bij de behandeling van een notitie over dit voornemen van het College van BGL etc. spraken meerder vertegenwoordigers in. Ze brachten hun grote ontevredenheid met de stijl van communiceren van het college (wethouder Dedden) ter sprake. Het verlokte de VVD tot de uitspraak: “Groot bestuurlijk geklungel en ongelooflijk dom.” Namens de PvdA gaf Jan Cordes aan dat de Woldmeentherand geen optie is voor een zonnepark (ook omdat een notitie Nieuwe Energie uit 2013 die locatie nog nadrukkelijk uitsloot) en dat gezocht moet worden naar geschiktere locaties: “Er komen geluidsschermen over een lengte van 2 kilometer langs het spoor. Bespreek met Prorail en de NS of dat gecombineerd kan worden met zonnepanelen. Dat wordt elders ook gedaan. In Oldemarkt ligt een groot deel van het bedrijventerrein al lange tijd braak. Denk ook daar aan.”