Inzameling oud-papier blijft (voorlopig) bij scholen en verenigingen