Iedereen moet kunnen sporten!

29 januari 2018

Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de gezelligheid, om spelregels die je ook in het gewone leven nodig hebt te leren, te leren samenwerken en ga zo maar door.

Sport wordt veel in verenigingsverband georganiseerd. Vrijwilligers zijn de dragers van deze verenigingen. Er zijn in onze gemeente heel veel sportverenigingen met een groot bereik onder onze inwoners. Juist in kernen en dorpen zijn deze verenigingen van groot belang voor de leefbaarheid, de onderlinge binding en vormen zij de brug in het verbinden van verschillende sociale netwerken door de samenleving heen.

Teamsport draagt bij aan de ontwikkeling van het kunnen omgaan met winnen en verliezen. Sport moet toegankelijk zijn voor alle kinderen.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:

 wij inzetten op voldoende en kwalitatief goede faciliteiten voor het kunnen beoefenen van sport (in teamverband en in verenigingsverband).  de sportcomplexen goed onderhouden zijn.

 alle ouders van kinderen met de leeftijd van 6 jaar actief worden geïnformeerd over de mogelijkheden van het jeugd sport fonds en jeugd cultuur fonds.

 wij ondernemende besturen van sportverenigingen actief ondersteunen in het vinden en begeleiden van vrijwilligers, het scouten van talenten en het samenwerken met andere verenigingen en het jeugdsportfonds.

 professionele sportorganisaties, zoals het betaalde voetbal door ons niet wordt gesubsidieerd, ook niet door middel van een skybox o.i.d.; lopende contracten worden niet verlengd.

 een deel van de sportbeoefening, zoals joggen, wandelen en fietsen, in de publieke ruimte plaatsvindt. wij stimuleren het gezamenlijk gebruik van voorzieningen en parken. bij de inrichting van de publieke ruimte houden wij hier rekening mee.

 er in elke woonwijk voldoende speelplekken, speeltuinen en beweegtuinen aanwijzing zijn. sport en bewegen begint al op vroege leeftijd.

 elk kind moet leren zwemmen, juist in Steenwijkerland. als dit niet door de ouders kan worden bekostigd, dan kan dit via het jeugd sport fonds, zodat alle kinderen tussen de 6 tot 12 jaar een a en b zwemdiploma halen. voor kinderen, die ouder zijn en nog niet kunnen zwemmen, wordt een aanvullende regeling gemaakt.

 wij er naar streven om de gemeentelijke kosten voor vrijwilligers bij de verenigingen zo laag mogelijk te houden. zoals de kosten voor een verklaring voor goed gedrag (VGA).

 wij ondersteuning willen bieden voor besturen om verenigingen overeind te kunnen houden.