11 mei 2016

Het college ontloopt discussie met de raad over blauwe minicontainers

In de samenleving lijkt weinig draagvlak aanwezig voor de invoering van blauwe minicontainers voor de inzameling van papier. Toch heeft het college van BGL etc. daarvoor gekozen. Vooral bij de 30 verenigingen en scholen die zich nu inspannen om het papier in te zamelen overheerst de onvrede. Zij hebben dat in vele brieven aan de raad kenbaar gemaakt. Met de opbrengsten van het papier kunnen ze nu hun jeugdactiviteiten bekostigen of bijdragen aan goede doelen. Dat dreigt nu (grotendeels) weg te vallen. Ondanks de weerstand in de samenleving heeft het college eigenstandig al besloten blauwe containers in te voeren in de hele gemeente. De raad dreigt hierin gepasseerd te worden en mag alleen nog wat adviseren over randzaken. Het college ontloopt zo de discussie met de raad. Meerdere fracties hebben begrip voor het standpunt van de verenigingen en zouden dat graag in een besluit tot uitdrukking brengen.