22 september 2017

Henk Nijboer wil in gesprek op 29 september

De PvdA afdeling Steenwijkerland organiseert een openbare bijeenkomst met Henk Nijboer op vrijdag 29 september. Op 16 juni kon de bijeenkomst met Henk Nijboer niet doorgaan in verband met zijn voorzitterschap van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies. Deze commissie deed onderzoek naar het ontwijken en ontduiken van belastingen in Nederland door onder meer brievenbusfirma’s en rijke particulieren. Henk gaat o.a. het gesprek en de discussie aan over de rol en de inzet van de PvdA voor de komende jaren, het gasbeleid, belastingontduiking en het thema bestaanszekerheid.

Henk Nijboer is Tweede Kamerlid sinds 2012. “De strengste bonuswetgeving van Europa, een harde aanpak van sprinkhaankapitalisten, meer werkgelegenheid en bescherming van onze verzorgingsstaat. Daar heb ik de afgelopen jaren als financieel woordvoerder aan gewerkt en daar wil ik graag mee doorgaan”, zo stelt hij.

Zijn woordvoerderschap zal nu een stuk breder zijn. Dat is aan Henk Nijboer wel besteed. In zijn maidenspeech in 2012 zei hij onder andere het volgende: “Als sociaaldemocraat geloof ik in onze idealen: vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Zonder vrijheid is er geen leven. Zonder democratie geen rechtstaat. Zonder rechtvaardigheid regeert willekeur. Zonder duurzaamheid heeft de wereld geen toekomst. En zonder solidariteit ontbreekt fatsoen.”

Henk Nijboer wil graag in gesprek om met de aanwezigen om te bespreken hoe hij bovenstaande idealen het best kan bereiken: vrijdag 29 september vanaf 19.30 in de Zuidwester, Gasthuislaan 84, Steenwijk.