30 november 2015

Giethoorn wil voortgang in brede school en lange termijn visie op toerisme

 

locatie school Giethoorn 2

De PvdA voor de beoogde locatie van de bredeschool Giethoorn (januari 2014)

Op de themabijeenkomst van de PvdA afgelopen donderdagavond bleek dat men in Giethoorn op zijn zachtst gezegd verbaasd was over de houding van het college m.b.t de aanvraag voor een brede school. Er zijn goede redenen om een aanvraag te doen voor de beoogde locatie. Mw. Tuenter, jurist omgevingsrecht, betoogde dit op overtuigende wijze. Hans Nooter, Statenlid namens de PvdA, gaf aan dat hij geen oordeel kon geven over het plan, omdat het er niet ligt. Het is dan ook voorbarig dat het college verwijst naar een reactie van Gedeputeerde Staten, omdat deze nog niet op basis van een plan een reactie hebben kunnen geven. Slechts op basis van een gesprek met het college, waarbij de locatie ook verkeerd werd aangegeven door het college. Hoe kan het mis gaan. “Gelukkig kan dit allemaal nog hersteld worden als het college serieus werk maakt van de raadsbreed ingediende motie om deze aanvraag alsnog goed onderbouwd in te dienen”, aldus Frits Hoekstra. De ca. 80 bezoekers van de avond drongen er op aan en verwachten ook niet anders dat dit alsnog gaat gebeuren. Men kijkt uit naar het interpellatiedebat op 8 december.

Siegfrid Woldhek en Gabriella Esselbrugge openden de discussie over wonen in een toeristisch omgeving. Hoe is dit leefbaar te houden? Uiteindelijk waren de meeste aanwezigen het er over eens dat spreiding van het toerisme over het seizoen een goede zaak is, voor zowel de economie als de leefbaarheid. Maar ook dat de piekbelasting soms ongewenste consequenties heeft. Het is dan ook goed als alle partijen tezamen een lange termijn visie ontwikkelen op het toerisme. Daarbij werd als uitgangspunt gedeeld dat men uit moet gaan van de kracht van de kleinschaligheid en het unieke karakter van het dorp. Dus niet iedereen zijn eigen lichtbak om toeristen te lokken. Wat de sportverenigingen in Giethoorn bindt, wat de scholen propageren zal dus ook voor het toerisme moeten gelden: samen één. Het begin van een visie gloort dus aan de mooie Gieterse horizon. Het is nu nog de vraag wie dit oppakt of hoe het wordt opgepakt. Er lijkt voldoende draagvlak dit uit te werken.