De gevolgen van het afschaffen van de dividendbelasting

3 december 2017

De gevolgen van het afschaffen van de dividendbelasting.

Dividendbelasting wordt tot nu toe ingehouden op de uitkering van dividend door naamloze- en besloten vennootschappen. Het percentage bedraagt op dit moment 15% en is een voorheffing op de inkomsten of vennootschapsbelasting, net als de loonheffing een voorheffing is op de inkomstenbelasting.

Voor ingezetenen heeft dit dus geen financiële gevolgen. Voor buitenlandse belastingplichtige privépersonen en ondernemingen is dat echter wel voordelig afhankelijk van het belastingregiem in hun woonland. Vanaf 2019 gaan we 1,4 miljard euro weggeven waarvan het volslagen onzeker is of het vestigingsklimaat voor bedrijven hierdoor aantrekkelijker wordt. Er is een heel grote kans dat het voordeel verdwijnt in de zakken van de private equity bedrijven en hun aandeelhouders. Dus de bedrijven die Nederlandse ondernemingen opkopen ze belasten met enorme schulden. Door de hoge schuldenlast komt de winstgevendheid in het geding met als gevolg dat er weer druk komt op de loonontwikkeling voor de werknemers met uitzondering van het topmanagement zoals menigmaal blijkt. In een vorig artikel heb is al een aantal redenen genoemd waarom de lonen niet omhoog gaan. Ik kan er na een bericht van de Rabo van hedenochtend nog een aan toevoegen. De Rabobank geeft de Nederlandse horeca het advies bij een personeelstekort het gehanteerde businessmodel minder afhankelijk te maken van gekwalificeerd personeel. Dat betekent in de praktijk dat de lonen weer onder druk komen te staan in deze sector. Men zou het liefst iedereen op het minimum loon willen zetten.

In Amerika nemen de inkomensverschillen steeds sneller toe. In 1990 verdienden huishoudens in de onderste 90 % van de inkomensverdeling nog 60% van het totale inkomen, nu is dat nog slechts 50%. Het verlies van de onderste 90% van de inkomensverdeling is vrijwel geheel ten goede gekomen aan de top 1% inkomens.

We zien ook in ons land door o.a. de verlaging van de vermogensbelasting een vergelijkbare ontwikkeling, misschien iets minder extreem dan in Amerika.

Het zal veel moeite kosten de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9% gecompenseerd te krijgen voor de lagere inkomens.

Onze Kamerfractie krijgt veel werk te doen.

Jan ten klooster