20 september 2017

Frits Hoekstra verlaat de raad voor Leiden

Frits Hoekstra heeft na ruim 7 jaar afscheid genomen als raadslid voor de PvdA in Steenwijkerland. Hij heeft een nieuwe baan in Leiden en verhuist naar die stad. Trijn Jongman sprak hem in de raad toe:

“Dank je wel, Frits.
Dank je wel. Voor je inzet voor de PvdA, maar bovenal voor de mensen in Steenwijkerland.
Dank je wel voor alles wat je voor de fractie en voor de gemeenteraad hebt gedaan.
7 jaar inzet in de fractie, waar je je kennis over milieu ,natuur, onderwijs en onderwijshuisvesting hebt gedeeld.
7 jaar inzet in de raad , waar je naast je kennis  over onderwijs, ook een verdieping op andere terreinen ontwikkelde. Ik noem er een paar:
– Stelling tegen intensieve landbouw: advies om dit als politiek gevoelig te bestempelen.
– Het Nationaal park en de bestuurlijke inrichting.
– De jeugdwet en zeker… de IGSD waarbij je ook vragen stelde over de werkplekken bij de DIJKA : is het geen verdringing?

Onderwerpen die je zeer aan het hart liggen. Het gaat tenslotte over mensen.
Dank je wel voor alle gesprekken die je voerde met organisaties, scholen, MR’s van de scholen in Giethoorn, de kringloopwinkel en bedrijven en gewoon op straat, als we als fractie deur tot deur met mensen in gesprek gingen.
Dank voor het draagvlak creëren bij andere raadsleden voor onze voorstellen door samen te roken, praten en appen .
Als financieel expert ben je zeer gewaardeerd voor je voorstellen tot het matigen van de verhoging van afvalstoffenheffing in 2015.
Je was altijd primair onderwijzer mocht ik 2 x per jaar ervaren: bij de voorbereidingen van PPN en de algemene beschouwingen bij de begroting wilde je zeker ondersteunen: maar zei dan: “Maak maar een opzet want corrigeren is makkelijker dan zelf bedenken.”
Dank je wel Frits
We gaan je missen in de fractie. Je sociale gezicht, de ondersteuning aan de burgerraadsleden.”

Frits zei het volgende bij zijn afscheid in de raad:

Voorzitter,

Geachte leden van de Raad,

Vandaag neem ik afscheid van de Raad van Steenwijkerland. Na 7 en een half jaar stopt hier dit mooie werk. Dat mooie werk heb ik kunnen in een hele mooie gemeente. Als lid van een fractie die erg prettig samenwerkt en waar ik veel van heb geleerd. Een periode in de coalitie en een periode in de oppositie. Een periode van rust, resultaat en koersvastheid, een periode van storm, laveren en reageren op incidenten.

Als raadslid, heb ik geleerd, heb je drie rollen:

Je bent kaderstellend voor het te ontwikkelen beleid door het college. Misschien wel de moeilijkste taak voor elk raadslid. Want wat zijn nu duidelijke kaders, hoe trekje de lijnen van het speelveld als raad waarbinnen het college zal moeten spelen. Is dat duidelijk, met heldere grenzen, dan kan je doelen opstellen. Je merkt dan dat als er geen lijnen worden getrokken en paaltjes geslagen, dat er geen doel is. Als dat zo is, dan gebeurt er niet zoveel en lopen de spelers wat om elkaar heen. Kan heel gezellig zijn, maar levert in ieder geval geen resultaten op. En er is geen mooi spel.

Als raadslid ben je controlerend. Dat wil zeggen dat je controleert of binnen de afgesproken kaders het spel wordt gespeel. Dat doe je niet op de millimeter, maar vanuit een heldere visie gebaseerd op de kaders die gesteld zijn en je eigen visie op onze samenleving.

Tot slot ben je vertegenwoordiger van de bewoners in de gemeente. Zonder last of ruggenspraak. Je hebt het vertrouwen gekregen, zorgt dus dat je weet wat er leeft en neem een zelfstandige beslissing en sta voor je keus. Vanuit een visie op de samenleving, op hoe mensen met elkaar samenleven, werken en wonen in je eigen lokale situatie. Een mooie taak, een die ik met veel genoegen vanuit een sociaal democratisch hart heb uitgevoerd. Ik zou niet weten hoe ik deze taak zou moeten vervullen als ik geen uitgangspunten voor de te maken keuzes had gehad. En gelukkig hoefde ik het niet alleen te doen. Ben ik onderdeel van een partij, was ik het van een fractie. Ik was het niet altijd met iedereen eens, maar wel op de wezenlijke thema’s.

Voorzitter, u merkt het inmiddels vast op. Ik ben zoon van een dominee en zelf een leraar. Voor je het weet wordt het verhaal wat ik hou daarmee een preek of een college. En bij een preek of college hoort een moraal of een conclusie. Die houd ik maar voor me.

Binnenkort verhuis is en word ik inwoner van de gemeente Leiden. Een nieuwe uitdaging kwam voorbij en heb ik met beide handen aangepakt. Steenwijkerland deze mooie gemeente zal ik echt gaan missen. Ik heb er nieuwe vrienden gemaakt, mijn kinderen zijn er volwassen geworden, ik heb de kans en het vertrouwen gekregen om het werk als raadslid te kunnen doen, daardoor de gemeente goed leren kennen. Ik zal hier nog regelmatig komen, op vakantie en op bezoek.

Ik dank u allen voor de plezierige samenwerking en wens u allen alle goeds. En voor de gemeente wens ik een nieuwe periode van rust, resultaat en koersvastheid.

Frits Hoekstra