29 juni 2016

Frits Hoekstra: “Geld voor zorg, blijft voor zorg!”

De jaarrekening 2015 van de gemeente Steenwijkerland laat een overschot zien van rond 5.5 miljoen. Op zich is dat beter dan een tekort, natuurlijk. Maar ruim 4 miljoen van dit bedrag bestaat uit zorggelden voor 2015 die niet aan de zorg besteed zijn. Het college heeft de raad voorgesteld om de 5.5 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. Frits Hoekstra zette zich er namens de PvdA voor in om de gelden die in de zorg in 2015 zijn overgebleven, voor de zorg beschikbaar te houden. De ruim 4 miljoen ( tenminste een groot deel daarvan) gaan dan naar een reserve om eventuele tekorten in de zorg in de toekomst op te vangen. Die tekorten zijn de komende jaren niet onwaarschijnlijk omdat er minder inkomsten vanuit het rijk zijn, door de vergrijzing en omdat het college van Steenwijkerland door de rechter gedwongen is in alle gevallen “maatwerk” toe te passen bij het toekennen van huishoudelijke hulp en niet meer mag korten op de arbeidsvoorwaarden van de hulpen.