3 december 2016

Frits Hoekstra: “College straft zwaksten op de arbeidsmarkt”

Het was opnieuw een chaotische vergadering met de InterGemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) op de agenda. Opnieuw werd veel extra geld gevraagd voor een plan om mensen in de bijstand en van de Noord West Groep naar gewoon werk te begeleiden. Ook voor 2016 was daarvoor door de raad al bijna 1 miljoen beschikbaar gesteld. Daarvoor zouden 200 mensen uit de bijstand naar werk geholpen worden en 100 mensen van de NWG naar een reguliere baan. Dat lijkt maar (zeer) gedeeltelijk te gaan lukken. Uit de NWG zijn bijvoorbeeld maar 2 medewerkers naar werk uitgestroomd. De raad was door het college toegezegd dat een evaluatie opgeleverd zou worden om te beoordelen of  ook voor 2017 extra middelen beschikbaar gesteld zouden moeten worden: zijn de doelen gehaald, waarom wel/niet, welke verbeteringen zijn nodig? Tot grote irritatie van de raad ontbrak die evaluatie bij het verzoek om weer €700.000 beschikbaar te stellen. Daarbij komt dat het college wel voorstelde om niet meer te investeren in begeleiding van mensen van de  NWG. Frits Hoekstra zei namens de fractie van de PvdA: “Ik ben verbaasd dat juist voor het onderdeel van de NWG de gevraagde bijdrage van 93.000 niet beschikbaar wordt gesteld. De groep die het meest kwetsbaar straft u p deze manier. Denk ook eens na of u in fasen de mensen van de NWG die in de gemeentelijke groendienst werken niet zelf in dienst kunt nemen. Het is een goed voorbeeld voor ondernemers waarvan dit ook gevraagd wordt.”